Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รมช.ศึกษาธิการ เตรียมหารือ สทศ. รื้อระบบการประเมินผล การสอบทั้งหมด โละข้อสอบปรนัยเพิ่มอัตนัยแทน ประเดิมโอเน็ตระดับประถมศึกษาก่อน

Advertisement

0

รมช.ศึกษาธิการ เตรียมหารือ สทศ. รื้อระบบการประเมินผลการสอบทั้งหมด
โละข้อสอบปรนัตเพิ่มอัตนัยแทน ประเดิมโอเน็ตระดับประถมศึกษาก่อน
มั่นใจคุณภาพการศึกษาเด็กไทยจะดีขึ้น

วันนี้ (2 ก.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ(ศธ.)
เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการ ให้ดูแลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)นั้น
ในสัปดาห์หน้าตนจะไปตรวจเยี่ยมและหารือกับผู้บริหาร สทศ.
โดยเห็นว่าควรจะมีการรื้อระบบการประเมินผลของ สทศ.ใหม่ทั้งหมด
เนื่องจากที่ผ่านมาการวัดและประเมินผลของ สทศ.ยังไม่ได้มาตรฐาน
จนทำให้มหาวิทยาลัยนำคะแนนจากการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น
ฐาน หรือ โอเน็ต
ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสัด
ส่วนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ทำให้เด็กไม่ให้ความสำคัญกับการสอบเท่าที่ควร

Advertisement

“การทดสอบควรเปลี่ยนจากการสอบแบบปรนัยที่ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
เป็นการสอบแบบอัตนัยที่ให้อธิบายหรือเขียนคำตอบ
ซึ่งผมเห็นว่าข้อสอบแบบปรนัยเป็นเพียงการวัดความจำ
และเพื่อความสะดวกในการตรวจข้อสอบเท่านั้น
จึงทำให้การศึกษาไทยถึงย่ำอยู่กับที่ เด็กไม่ได้คิดวิเคราะห์อย่างแท้จริง
และถึงแม้ว่าการสอบแบบอัตนัยจะต้องใช้จำนวนผู้ตรวจข้อสอบมาก แต่ก็ต้องทำ
โดยจะให้มีการปรับปรุงแบบทดสอบต่างๆ โดยเร็วที่สุด
ซึ่งอาจจะเริ่มจากการสอบโอเน็ตในระดับประถมศึกษา บางวิชาก่อน
ทั้งนี้จะเริ่มต้นปรับมากหรือน้อยขนาดไหน ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
สทศ.ด้วย แต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนไม่ได้ ” รมช.ศึกษาธิการ
กล่าวและว่า เมื่อ สทศ. เปลี่ยนการทดสอบเป็นแบบอัตนัย
ก็จะส่งผลให้ครูเปลี่ยนการสอนตามไปด้วย
และจะส่งผลถึงเด็กที่ต้องคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น
หากทำได้เชื่อว่าคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยดีขึ้น. “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 17:05 น.