Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รมว.ศธ.จี้ต้นสังกัดสอบคลิป ผอ.รร.นครพนม ส่อทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง

Advertisement

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เผยแพร่คลิปผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม จ้างชาวบ้านเซ็นชื่อรับเงินแค่ 50 บาท แต่เอาไปเบิก 5,000 บาท ในการรับเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ว่า เรื่องนี้ต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบก่อน หากพบว่ามีมูลจริงตามที่กล่าวหา หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง สพฐ.จะต้องตั้งคณะกรรมการสวบสวนวินัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะต้องพิจารณาเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขณะเดียวกันยังต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ป.ป.ท.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วย

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ที่มา : มติชนออนไลน์

You might also like