รมว.ศธ. จี้ปรับลดภาระงานครู !!! เตรียมชง ครม.ลดชั่วโมงเรียน

1668
รมว.ศธ. จี้ปรับลดภาระงานครู !!! เตรียมชง ครม.ลดชั่วโมงเรียน
รมว.ศธ. จี้ปรับลดภาระงานครู !!! เตรียมชง ครม.ลดชั่วโมงเรียน

รมว.ศธ. จี้ปรับลดภาระงานครู !!! เตรียมชง ครม.ลดชั่วโมงเรียน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2564 นี้ ตนจะปรับลดภาระงานครู และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครู เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ข้าราชการครู เพราะตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาตนได้ค้นพบปัญหาของข้าราชการครูแล้วว่าสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของครูบ้าง โดยปรับปรุงการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ใน 4 สายงาน คือ ครู , ศึกษานิเทศก์ , ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

โดยต้องการให้การประเมินวิทยฐานะปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งการประเมินวิทยฐานะรูปแบบนี้จะไม่เหมือนการประเมินแบบเดิมอีกต่อไป เพราะเราจะลดความยุ่งยากของการประเมินและการประเมินด้วยเอกสารทั้งหมด รวมถึงการปรับปรุงการเข้าสู่ตำแหน่งของครูจะมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นด้วย ขณะที่การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูขณะนี้ก็ได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนแล้ว
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตนเตรียมที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในห้องเรียน

ซึ่งจะเป็นการปรับลดชั่วโมงเรียนในห้องเรียนลงด้วยการแบ่งชั่วโมงวิชาการครึ่งหนึ่ง และชั่วโมงการทำกิจกรรมอีกครึ่งหนึ่ง แต่การทำกิจกรรมนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมด้านวิชาการ โดยตนมองว่าที่ผ่านมาการปรับลดชั่วโมงในห้องเรียนจะเน้นการเรียนการสอนนับชั่วโมงเรียนให้ครบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนครูผู้สอนเน้นการเรียนแบบท่องจำและจดเลคเชอร์ แต่ขณะนี้ ศธ.กำลังปรับหลักสูตรใหม่ ดังนั้นการเรียนการสอนก็จะต้องถูกปรับล้อตามไปด้วย และยิ่งปัจจุบันการรับรู้ของเด็กเปลี่ยนไปแล้ว เด็กจำเป็นต้องมีทักษะชีวิตให้เรียนรู้และวิเคราะห์ค้นหาความรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายมากขึ้นด้วย

ต่อข้อถามว่า จะเป็นการเดินหน้านโยบายในอดีตเรื่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใช่หรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ตนคิดว่าเรื่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ผ่านมาทำไม่ได้จริง แต่เป็นการเพิ่มเวลาเรียนและลดเวลารู้ของเด็กเสียมากกว่า ดังนั้นจากนี้ไปอยากให้มีการทำเรื่องลดเวลาเรียนในห้องเรียนและมาเพิ่มเวลารู้นอกห้องเรียนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการเพิ่มเวลารู้ผ่านกระบวนการกิจกรรมจะตอบโจทย์การเรียนการสอนมากที่สุด.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR