รมว.ศธ. ชี้แจง ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน จาก 1 บาท เป็น 3 บาท 

2027
รมว.ศธ. ชี้แจง ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน จาก 1 บาท เป็น 3 บาท 
รมว.ศธ. ชี้แจง ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน จาก 1 บาท เป็น 3 บาท 

รมว.ศธ. ชี้แจง ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน จาก 1 บาท เป็น 3 บาท 

advertisement

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนจากเดิม 20 บาทต่อคนต่อวัน เป็น 21 บาทต่อคนต่อวัน

ทางนักวิชาการด้านการศึกษาให้ความเห็นว่าการเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็ก เพียง 1 บาทต่อคนต่อวัน น้อยเกินไป โดยเสนอให้ทบทวน และเพิ่มแบบขั้นบันได โดยโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-20 คน จะได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 36 บาทต่อคนต่อวัน โรงเรียนที่มีนักเรียน 21-40 คน จะได้รับค่าอาหารกลางวัน 31 บาทต่อคนต่อวัน โรงเรียนที่มีนักเรียน 41-60 คน จะได้รับค่าอาหาร 27 บาทต่อคนต่อวัน และโรงเรียนที่มีนักเรียน 80 คนขึ้นไปจะได้รับค่าอาหารกลางวัน 24 บาทต่อคนต่อวัน

นายณัฏฐพล กล่าวอีกว่า การปรับเพิ่มดังกล่าวเป็นการพูดคุยระหว่าง ศธ. กับสำนักงบประมาณ โดยทางสำนักงบฯ ชี้แจงว่าในอดีตช่วงภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้การจัดทำงบประมาณ มีค่าบริหารจัดการ 4 บาท แต่ในช่วงนี้สถานการณ์ดีขึ้นและทางสำนักงบฯพิจารณาแล้วว่า สามารถลดค่าบริหารจัดการลงได้เหลือเพียง 2 บาท

advertisement

เพราะฉะนั้นการเพิ่มค่าอาหารกลางวันครั้งนี้ จึงไม่ได้เพิ่มเพียง 1 บาท แต่เพิ่มขึ้น 3 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งได้เน้นให้ไปเพิ่มในส่วนของวัตถุดินที่นำมาประกอบอาหารโดยตรง ในอนาคตค่าอาหารกลางวันเด็กจะไปผูกกับแผนบูรณาการการศึกษาของแต่ละจังหวัด

หากมีข้อมูลครบถ้วน มั่นใจว่าการจัดงบประมาณเป็นขั้นบันไดจะสามารถให้โภชนาการที่เหมาะสมกับเด็กได้ทั่วประเทศ โดยที่ไม่ต้องเพิ่มงบประมาณมาก
อย่างไรก็ตามในส่วนของข้อมูลที่ต้องเข้าสู่ระบบ จะเป็นตัวชี้วัด ที่สำคัญ

advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก อีทีวีแม็ค