รมว.ศธ.ตั้งเป้าคนไทยพูดอังกฤษได้ทั้งประเทศ

402

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เตรียมความพร้อมเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทย ซึ่งนายกฯ
ต้องการให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษแบบสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ทุกคน
เพราะในช่วงปลายปีนี้ ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในเรื่องดังกล่าวตนได้มอบหมายให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)
รับผิดชอบการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทย
โดยในเรื่องนี้จะแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 แนวทาง คือ
1.การยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
2.ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
รวมถึงการยกระดับภาษาอังกฤษในผู้เรียนสายอาชีวศึกษาด้วย
โดยในส่วนของผู้เรียนสายอาชีพจะประสานกับสถานประกอบการจัดอบรมการเรียนภาษา
เพื่อช่วยเด็กที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ
เหมือนเป็นการยกระดับความรู้ของตัวเองในการเลื่อนตำแหน่งได้

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า
สำหรับการปรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษานั้น
ก่อนหน้านี้ตนหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ว่าอยากให้บัณฑิตที่จบปริญญาตรีมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน
ดังนั้นจะให้มหาวิทยาลัยไปดูว่าการเรียนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษามีความเข้ม
ข้น ทำให้เด็กสามารถสื่อสารได้จริงหรือไม่
และจะมีการระบุการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษในใบจบการเรียนของบัณฑิตด้วย
ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
ซึ่งหากคนไหนไม่ผ่านการทดสอบก็จะไม่กระทบต่อการรับปริญญา
แต่การระบุทักษะภาษาอังกฤษไว้ในใบจบนั้นก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ประกอบ
การพิจารณารับบัณฑิตใหม่เข้าทำงานเท่านั้น

“ต่อจากนี้ไปบัณฑิตไทยที่จบการศึกษาออกมาแล้วจะต้องเก่งภาษาอังกฤษและ
สื่อสารได้
เราต้องช่วยกันยกระดับภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยให้แข่งขันกับอาเซียนได้
เรื่องภาษาอังกฤษเราเดินช้ามานานแล้ว
อีกทั้งประเทศอื่นก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการกันหมด ดังนั้น
ศธ.จะต้องเร่งดำเนินการให้คนไทยทุกคนพูดภาษาอังกฤษให้ได้” รมว.ศธ.กล่าว. 

 

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 22 ตุลาคม 2558