วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษารมว.ศธ. พร้อมทบทวนเกณฑ์ประเมิน วPA

รมว.ศธ. พร้อมทบทวนเกณฑ์ประเมิน วPA

Advertisement

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู หรือ ว9/2564 หรือ ว PA ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวมีองค์ประกอบในการพัฒนางาน 2 ส่วน คือ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง และข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและ รมว.ศธ. พร้อมทบทวนเกณฑ์ประเมิน วPA โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ และการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ และนำข้อมูลการประเมินในแต่ละรอบของครูเข้าสู่ระบบเป็นประจำทุกรอบการประเมิน เพื่อใช้เลื่อนวิทยฐานะ เลื่อนขั้นเงินเดือน และดำรงไว้ซึ่งความรู้ตามวิทยฐานะ ซึ่งเกณฑ์การประเมินที่ต้องผ่านทั้ง 2 ด้าน คือ

รมว.ศธ. พร้อมทบทวนเกณฑ์ประเมิน วPA

รมว.ศธ. พร้อมทบทวนเกณฑ์ประเมิน วPA

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนพิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามบันทึกการสอนผ่านไฟล์วิดีโอการสอน และ

ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนพิจารณาจากผลงานหรือการปฏิบัติงานของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนตามวิดีโอสอนโดยส่งเป็นไฟล์ดิจิทัล ไฟล์ภาพ หรือ PDF นั้น

Advertisement

ขณะนี้ตนรับทราบว่าแต่ละสถานศึกษาอยู่ระหว่างการจัดทำเกณฑ์ประเมินตาม ว PA ซึ่งตนรับทราบว่ามีข้อร้องเรียนจากครูจำนวนมากว่าเกณฑ์ประเมินดังกล่าวสร้างความยุ่งยาก และเป็นภาระงานแก่ทั้งครูและผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งตนไม่ได้นิ่งนอนใจ จะหารือกับก.ค.ศ. เพื่อดูว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือจะมีช่องทางไหนที่จะยืดหยุ่นในการดำเนินการ และต้องไม่สร้างภาระงานแก่ครูอีกต่อไป รวมถึงต้องชี้แจงทำความเข้าใจครูด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาอาจยังมีการชี้แจงไม่ชัดเจน.

ขอบคุณที่มา At HeaR

เรื่องราวที่น่าใจสน ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal ลิงก์เข้าระบบ ใช้งานระบบ DPA ตามหลักเกณฑ์ ว pa หรือ ว9/2564

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments