รมว.ศธ.มอบของขวัญครู”ลดภาระงาน-ปรับปรุงความเป็นอยู่ครู”

508

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการแถลงข่าวการจัดงานวันครู
ประจำปี 2559 ว่า การจัดงานวันครูครั้งที่ 60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครูว่า

“อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”

ทั้งนี้ ครูไม่ได้หมายถึงครูที่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้น
แต่ยังหมายถึงพ่อแม่ที่เป็นครูคนแรกของลูกอีกด้วย
การจัดงานวันครูครั้งต่อไป
อยากให้พิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้พ่อแม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวัน
ครูด้วย สำหรับนโยบายในการจัดงานวันครู ได้กำหนดไว้ 4 ข้อ ซึ่งไม่ได้บังคับ
แต่ทำเท่าที่ทำได้ ดังนี้

1.ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู วันที่ 11-17 มกราคม
2.ให้สถานศึกษาทุกแห่งกำหนดคำขวัญวันครูเป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา”
3.ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดชุมนุมครูเพื่อกล่าวคำปฏิญาณตน และ
4.ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก

นอกจากนี้ ศธ.ได้เตรียม
ของขวัญที่จะมอบให้แก่ครู คือ ลดภาระงานครู ปรับปรุงการประเมิน
โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน การปรับปรุงหลักสูตรการสอน
และให้ครูมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ.กล่าวว่า
การจัดงานวันครูในส่วนกลางจัดที่หอประชุมคุรุสภา เวลา 09.00 น.โดย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
มีพิธีคารวะครูผู้สอนของนายกฯ และครูผู้สอนของรัฐมนตรีว่าการ
ศธ.การมอบรางวัลแก่ครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ
และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา รวมถึง
นิทรรศการแสดงผลงานครูที่ได้รับรางวัล 

 

อ่านต่อได้ที่ มติชนออนไลน์ วันที่ 13 มกราคม 2559