รมว.ศธ. ย้ำ วิชาลูกเสือยังจำเป็น ต้องให้เด็กเรียนรู้

1196
รมว.ศธ. ย้ำ วิชาลูกเสือยังจำเป็น ต้องให้เด็กเรียนรู้
รมว.ศธ. ย้ำ วิชาลูกเสือยังจำเป็น ต้องให้เด็กเรียนรู้

รมว.ศธ. ย้ำ วิชาลูกเสือยังจำเป็น ต้องให้เด็กเรียนรู้

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกรั่นกรองงานลูกเสือ 5 ด้าน ได้แก่ คณะทำงานกรั่นกรองด้านกฎหมาย คณะทำงานลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ คณะทำงานบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะทำงานพัฒนาบุคลากร และคณะทำงานค่ายลูกเสือ

เพิ่มเพื่อน

เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจการลูกเสือมีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนการทำงานของลูกเสือโดยขอให้มีการผลักดันกิจกรรมลูกเสือในรูปแบบต่างๆมากขึ้น เพื่อขยายในการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

“แม้หลายเสียงจะบอกว่าวิชาลูกเสือไม่ได้มีความจำเป็นแล้วในยุคปัจจุบัน แต่ผมยังเห็นว่าการเรียนการสอนวิชาลูกเสือยังมีความจำเป็น เพราะการเรียนวิชาลูกเสือคือการปูพื้นฐานในการสร้างวินัย และคุณธรรมจริยธรรม มีความรักและสามัคคีเกิดขึ้น รวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดีออกสู่สังคม

ขณะเดียวหลายประเทศก็ยังมีกิจการลูกเสืออยู่เช่นกัน ทั้งนี้การเพิ่มจุดเน้นของกิจการลูกเสือนั้นในอนาคตผมอยากให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือรเดับสูงด้วย เพื่อต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษานำหลักการของลูกเสือมาบริหารจัดการของโรงเรียนตัวเองได้” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR