รมว.ศธ.สั่งเตรียมความพร้อม จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 63

3011
เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ว่า ที่ประชุมครม.ได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 26 มี.ค.นี้นั้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสยังไม่พ้นวิกฤต โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ปฎิบัติตามพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวซึ่งได้ศธ.ได้ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศแล้ว ดังนั้นการดำเนินการจากนี้ไปจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพราะคาดการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะลุกลามไปจนถึงการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในเดือนพ.ค.นี้ ซึ่งอยากให้โรงเรียนได้เตรียมวามพร้อมเรื่องการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ โดยระดับชั้นประถมศึกษาอาจจะให้รวมกลุ่มจัดการเรียนการสอน หรือเรียนผ่านโทรทัศน์ส่วนระดับมัธยมศึกษาจะให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ซึ่งศธ.จะจัดอุปกรณ์ไปให้เรียนที่บ้าน ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์นี้ตนไม่กังวลกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ เพราะเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่ตนมีความเป็นห่วงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า ดังนั้นในประเด็นจะมอบหมายให้เขตพื้นที่บริหารจัดการให้เหมาะสม ส่วนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์เช่นเดียวกันโดยในส่วนรายวิชาที่ต้องฝึกปฎิบัติจะจัดให้มีการฝึกปฎิบัติแบบกลุ่ม

“ผมได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารของศธ.ทุกคนได้แปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อเจียดจ่ายงบประมาณดังกล่าวมาลงทุนการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์ให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดขณะนี้โรงเรียนยังไม่เปิดการเรียนการสอน ศธ.อาจพิจารณาให้โรงเรียนบางแห่งปรับเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกเรื่องกาแพร่ระบาดของไวรัส เช่น เป็นโรงครัวปรุงอาหารบริการแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องดูผลกระทบรอบด้านและต้องยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

 

ขอบคุณที่มาข่าวจาก  At  Hear