Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รมว.ศธ.หารือทูตอังกฤษ เตรียมผลักดันสอนภาษาอังกฤษในไทย

รมว.ศธ.หารือทูตอังกฤษ เตรียมผลักดันสอนภาษาอังกฤษในไทย

Advertisement

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับนายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (H.E. Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

เพิ่มเพื่อน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะต้องมีการปรับแผนและหลักสูตรการศึกษาให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพราะเด็กอาชีวศึกษาคือปัจจัยสำคัญของการพัฒนากำลังคนในศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นกัน โดยขอความร่วมมือครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speakers) มาช่วยสอนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับแผนการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​ยังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง

Advertisement

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กล่าวว่า สหราชอาณาจักรและประเทศไทยมีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Boot Camp) ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย จนกระทั่งพัฒนาเป็นครูแกนนำ (Thai Master Trainers)
สำหรับความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริมครูสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็น Native Speakers สถานเอกอัครราชทูต​ฯ จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางความร่วมมือต่อไป ส่วนความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ก็ได้นำหลักสูตร BTEC ของ Pearson มาปรับใช้ในประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว

Advertisement

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต​ฯ ได้เรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ​ เข้าร่วมการประชุม Education World Forum 2020 ช่วงเดือนมกราคม 2563 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร รวมทั้งได้กล่าวถึงการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมนานาชาติ เรื่องการขับเคลื่อนทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียน เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมาด้วย

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/10/2562

ที่มา เพจข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.