รมว.ศธ. เดินหน้า วางแผนแก้ปัญหาหนี้ครูทั้งระบบ

1490

วางแผนแก้ปัญหาหนี้ครูทั้งระบบ กรณีคำพิพากษาศาลปกครอง

จากกรณีที่ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาให้ รมว.ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคุมดูแล และสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญของกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 คือให้คงเหลือเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.รับทราบคำสั่งศาลแล้ว ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด จากนั้นจึงจะตัดสินใจ ว่า

แนวทางต่อไปจะปรับไปในทิศทางไหน ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ตนจะได้มีการนำปัญหาหนี้ทั้งระบบมาดู เพราะที่ผ่านมาตนย้ำเสมอ ว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาที่จะต้องเข้ามาดู และเมื่อมีคำสั่งศาลออกมา ทาง ศธ. ก็จะต้องเร่งการทำงานเรื่องนี้ให้การขับเคลื่อนไปได้อย่างเร็วมากขึ้น ทุกภาคส่วนก็จะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น

ส่วนจะมีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลดังกล่าวหรือไม่นั้น ตนต้องขอดูในรายละเอียดก่อน เพราะเรื่องนี้มีการปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ย้อนหลังไปเป็น 10 ปี และในแต่ละองค์กรไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ หรือผู้ปล่อยกู้จะมีแนวทางดำเนินการเรื่องนี้ต่ออย่างไร สุดท้ายความเหมาะสมในการดำรงชีวิตของครู เพื่อจะทำหน้าที่การเรียนการสอนให้ดีที่สุดเป็นเรื่องใหญ่ ปัญหาที่เราพยายามจะแก้ไขอยู่ก็คือการทำให้พื้นฐานของการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งมากที่สุด

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องย้อนกลับดูเรื่องระบบการเชื่อมต่อของข้อมูล กระบวนการนำบิ๊กดาต้ามาใช้ในทุกภาคส่วนของกระทรวงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีล็อคหรือไฟแดงขึ้นก็ไม่มีใครปล่อยกู้ได้

แต่ปัญหาคือ เรายังไม่สามารถเชื่อมบิ๊กดาต้าได้ ซึ่งในอนาคคตต้องมีการล็อค ส่วนครูแต่ละคนจะปฏิบัติอย่างไรก็เป็นเรื่องของครู เป็นเรื่องของจิตสำนึก ภาวะครอบครัวของครู เราต้องพยายามปลูกฝังให้เข้าใจถึงภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้น ในอดีตที่ผ่านมาก็น่าจะทำให้ครูใหม่ๆ ได้เห็นว่ากระทบกับการสอนอย่างไร เราหวังว่าจะควบคุมกลุ่มคนที่ยังไม่เข้าสู่วังวนอันนี้ได้ ส่วนที่มีอยู่แล้วก็ต้องแก้ไขกันไป

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา