รมว.ศธ. เน้นคุรุสภา กระชับขั้นตอนการเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา

1773
รมว.ศธ. เน้นคุรุสภา กระชับขั้นตอนการเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา
รมว.ศธ. เน้นคุรุสภา กระชับขั้นตอนการเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา
เพิ่มเพื่อน

รมว.ศธ. เน้นคุรุสภา กระชับขั้นตอนการเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา

            เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน​ 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 10/2563 โดยมี คุณหญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ นายพะโยม ชิณวงศ์ หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ (นางกนกวรรณ วิ​ลา​วัลย์) และคณะกรรมการคุรุสภา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวง​ศึกษาธิการ​
           รมว.ศึกษาธิการ​ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เกี่ยวกับการการเพิกถอนใบอนุญาต​ประกอบวิชาชีพ กรณีเกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา​ โดยได้เน้นย้ำให้คุรุสภาบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาขั้นตอนในการเพิกถอนใบอนุญาต​ประกอบวิชาชีพ ให้มีความกระชับและเร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นมีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งอาจจะก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศซ้ำอีก
“ที่ผ่านมาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน อาจมีความล่าช้า เนื่องด้วยกฎระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆ แต่เราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสถานศึกษาไม่ได้ โรงเรียนต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน และเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ​ที่ต้องปลดล็อกกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ และไม่มีความล่าช้า อันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย” รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว
            นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในด้านต่าง ๆ อาทิ การดำเนินงานด้านเทคโนโลยี​ดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, การให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ของสถาบันอุดมศึกษา​ จำนวน 3 สถาบัน เป็นต้น
             ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของเลขาธิการคุรุสภา (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการคุรุสภา พ.ศ. 2563- 2565 และมีรายละเอียด ระยะเวลา เป้าหมาย ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์​ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจครบถ้วน
อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
24/9/63