รมว.ศธ.ไม่เห็นด้วย ใช้คะแนนโอเน็ตจัดอันดับโรงเรียน ชี้กดดันเด็กจนเครียด

1581

รมว.ศธ.ไม่เห็นด้วย ใช้คะแนนโอเน็ตจัดอันดับโรงเรียน ชี้กดดันเด็กจนเครียด

รมว.ศธ.ไม่เห็นด้วย ใช้คะแนนโอเน็ตจัดอันดับโรงเรียน ชี้กดดันเด็กจนเครียด น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ ซึ่งพบว่าถึงแม้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะมีประกาศเรื่อง “ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา รวมถึงไม่นำผล O-NET มาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของครู และบุคลากรทางการศึกษา แต่ขณะนี้โรงเรียนหลายแห่งยังคงมีการสอบ O-NET อยู่ เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) บางแห่งได้มีการนำผล O-NET มาจัดอันดับโรงเรียน เพื่อแข่งขันกัน ซึ่งตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว

รมว.ศธ.ไม่เห็นด้วย ใช้คะแนนโอเน็ตจัดอันดับโรงเรียน ชี้กดดันเด็กจนเครียด
รมว.ศธ.ไม่เห็นด้วย ใช้คะแนนโอเน็ตจัดอันดับโรงเรียน ชี้กดดันเด็กจนเครียด

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ข้อสอบโอเน็ตป.6 ม.3 ม.6 ปี 64 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2563 สอบเดือน ก.พ. ปี2564

เพราะจะเป็นการผลักความเครียดและความกดดันของการแข่งขันไปที่นักเรียน โดยตนได้มอบหมายให้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เร่งทำความเข้าใจกับทุกเขตพื้นที่การศึกษา และ โรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครใจสอบ O-NET ให้รู้ผลคะแนนแค่ภายในโรงเรียน แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดีขึ้น ไม่ให้มีการนำมาใช้จัดอันดับโรงเรียน

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังพบว่า หลายโรงเรียนได้มีการสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษา (ป.) ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้ารับการทดสอบที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 โดยชั้น ป.6 สอบวันที่ 12 ก.พ.2565 และ ชั้น ม.3 สอบวันที่ 13 ก.พ.นี้ ซึ่งการสอบต้องเป็นไปตามความสมัครใจ ไม่บังคับเด็กสอบ และขอมอบแนวทางให้ทุกโรงเรียนที่ให้เด็กร่วมสอบว่า ปล่อยให้การสอบ O-NET เป็นไปตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน เพื่อทราบว่าเด็กได้คะแนนเท่าไหร่

อย่างไรก็ตามตนเห็นด้วยกับครูที่เป็นห่วงถึงคะแนน O-NET รอบนี้ ว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กว่า 2 ปีที่ผ่านมาเพราะไม่สามารถมาเรียนในรูปแบบ On-site ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งคะแนน O-NET นี้ ครูสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนได้

“อย่ากลัวว่าคะแนนที่ออกมาจะไม่ดี เราไม่ได้สอนเพื่อให้เด็กได้คะแนนสอบสูง แต่ควรเน้นการสอนให้เด็กเข้าใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็น ดิฉันไม่อยากให้เอา O-NET มาสร้างความกดดันให้เด็ก และครูในโรงเรียน อีกทั้งการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้เด็กย่อมเกิดภาวะความรู้ถดถอยอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเหมือนกันทั่วโลก เราไม่จำเป็นต้องติวเน้นให้นักเรียนได้คะแนนสอบสูง เพราะตอนนี้ไม่ได้มีการนำผลคะแนนไปใช้ประกอบการประเมินใด ๆ แล้ว ” น.ส.ตรีนุช กล่าว

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ดาวน์โหลดเลย !!  ข้อสอบ โอเน็ต (O-NET) ป. 6 และ ม.3

ขอบคุณที่มา : At HeaR