รมว.ศึกษาธิการ ห่วง ครูใหม่เมินสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

1102

รมว.ศึกษาธิการ ห่วง ครูใหม่เมินสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

รมว.ศึกษาธิการ ห่วง ครูใหม่เมินสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
รมว.ศึกษาธิการ ห่วง ครูใหม่เมินสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดและกรุงเทพฯ ว่า ภารกิจของสำนักงานสกสค.ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในประจำการและนอกประจำการ เป็นบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู ซึ่งการประชุมครั้งนี้ขอให้ทุกคน ได้ระดมความคิดเห็นและนำเสนอปัญหาหรืออุปสรรคในการปฎิบัติที่มี เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพต่อไป เพราะตนในฐานะประธานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหา เพื่อสวัสดิการแก่ครูทุกคน ทั้งนี้ตั้งแต่ตนเข้ารับตำแหน่ง

รมว.ศึกษาธิการ นโยบายสำคัญในใจตนคือต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เนื่องจากเป็นนโยบายภาพใหญ่ของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประชาชน ซึ่ง สกสค.เป็นหน่วยงานที่เข้ามาช่วยสางปัญหาหนี้ครูได้อย่างดี
รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สกสค.ยังมีการให้บริการที่เป็นสวัสดิการให้แก่ครู ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลครูหอพัก สกสค. ซึ่งในส่วนของสวัสดิการเหล่านี้อยากให้ สกสค.ได้หาความร่วมมือกับภาคเอกชนได้เข้ามาช่วยสนับสนุน เพื่อให้การบริการมีมาตรฐานมากขึ้น โดยอาจจะต้องมีการปรับแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องตนก็ขอให้ไปพิจารณารายละเอียดให้เกิดความเหมาะสมด้วย สำหรับการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย (ช.พ.ส.) ตนทราบว่ามีดำเนินการมาเป็นเวลานานถึง 70 ปี มีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน ถือได้ว่าเป็นกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ดำเนินงานมานานและมีจำนวน สมาชิกมากที่สุดของประเทศ แต่ขณะนี้ได้รับทราบข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวมีสมาชิกลดลง เพราะครูรุ่นใหม่ไม่ทราบว่ามีโครงการนี้อยู่ ดังนั้นต่อจากนี้ไปฝากสกสค.จังหวัดจะต้องทำงานเชิงรุกเร่งประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้แก่ครูรุ่นใหม่ในพื้นที่ให้มากขึ้นด้วย

ด้านนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ สกสค. กล่าวว่ารมว.ศธ.ได้มอบนโยบายในเรื่องการปรับปรุงโรงเยาบาลครู หอพัก สกสค. เพื่อให้การบริหารจัดการเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกได้มากที่สุด โดยอาจนำภาคเอกชนเข้ามาช่วยดำเนินการ เพื่อให้มีมาตรฐานการบริหารงานมากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนกิจการกิจการ ช.พ.ค.– ช.พ.ส.จะแบ่งกลุ่มระบบงานบริหารสมาชิกให้ สามารถปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้อย่างถูกต้องโปร่งใส ทันสมัย และมีประสิทธิภาพต่อไป.

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สมัครสอบ ก.พ. 2565 ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2565

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ สมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565 คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู