รมว.ศึกษาธิการ เกาะติดสถานศึกษาปลอดภัย โครงการสัญจรสถานศึกษาปลอดภัย

696

รมว.ศึกษาธิการ เกาะติดสถานศึกษาปลอดภัย โครงการสัญจรสถานศึกษาปลอดภัย

รมว.ศึกษาธิการ เกาะติดสถานศึกษาปลอดภัย โครงการสัญจรสถานศึกษาปลอดภัย
รมว.ศึกษาธิการ เกาะติดสถานศึกษาปลอดภัย โครงการสัญจรสถานศึกษาปลอดภัย

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา หรือSAFE สถานศึกษาปลอดภัย สัญจร ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) บึงกาฬ จำนวน 25 แห่งเข้าร่วม โดยน.ส.ตรีนุชเทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดโครงการสัญจรสถานศึกษาปลอดภัยในครั้งนี้ต้องการมาทำโรดโชว์เพื่อให้เกิดความตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาของแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน อย่างเช่นที่โรงเรียนในจ.บึงกาฬ พบว่า ความไม่ปลอดภัยของนักเรียนเกิดจากการจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดภาคเรียนจำนวนมาก ซึ่งเท่าที่ได้รับรายงานการแก้ปัญหาเรื่องนี้ของโรงเรียนในพื้นที่มุ่งให้ความสำคัญกับการเติมทักษะเอาตัวรอดให้แก่นักเรียนอย่างดีเยี่ยม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ตนเชื่อมั่นว่าวันนี้ เด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นลูกหลานของเรา จะได้รับการช่วยดูแล สอดส่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความปลอดภัยในชีวิตทั้งด้านร่างกาย และจิตใจเช่นเดียวกับเด็ก และเยาวชนในจังหวัดบึงกาฬ ที่มั่นใจว่าจะได้รับการดูแล และได้รับความช่วยเหลือจากทุกคน ทุกฝ่าย เพราะ วันนี้ เรามีศูนย์ MOE Safety Center ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ซึ่งจะเป็นกลไกในการรับแจ้งข่าวสารที่จะเป็นความเสี่ยง ต่อความปลอดภัยของเด็กๆ และน้องๆ ในสถานศึกษา นอกเหนือจากช่องทางการแจ้งข่าวสารอื่นๆ ที่มีอยู่โดยเรามี Application ที่เป็น Platform ดิจิทัล ซึ่งทุกคนสามารถโหลดเพื่อใช้งานในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาผ่านโทรศัพท์มือถือของทุกคนได้แล้ว ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรับทราบความเสี่ยง หรือความไม่ปลอดภัยของเด็ก และเยาวชนที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง สามารถ เข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ดังนั้น การมีศูนย์ MOE Safety Center ครั้งนี้ เป็นภารกิจส่วนหนึ่ง ที่เราทุกคนต้องช่วยกัน ผลักดัน เพื่อเดินหน้า และสร้าง “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียน นักศึกษา อุ่นใจ ทั้งนี้ตนอยากเชิญชวนให้ทุกคนร่วมผนึกกำลัง ร่วมกันเป็น“สายตรวจทางสังคม” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับลูกหลานของเรา
ด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ. ยังได้จัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ เพื่อขยายการรับรู้ในสังคม รวม 8 พื้นที่ หลังจากนี้ สพฐ.จะสามารถรับทราบรายงานการเกิดเหตุได้เป็นรายวัน สามารถรับรู้ถึงสาเหตุ สถานที่ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา.

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ซักซ้อม การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)