รร.ขนาดเล็กตกประเมินกว่า 9 พันแห่ง

468

สมศ.เผยโรงเรียนขนาดเล็กยังไม่ ผ่านการประเมินรอบสามกว่า 9 พันแห่ง
จี้สพฐ.เร่งแก้ปัญหาขาดผู้บริหาร-ครู
ชี้เป็นปัจจัยสำคัญช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา


    วันนี้ (26 พ.ย.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้อำนวนการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า
จังหวัดเชียงใหม่ ว่า โรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ
เพราะสามารถนำผลการประเมินของสมศ.ไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินรอบสองอยู่ในระดับพอใช้ แต่เมื่อประเมินรอบสาม
สามารถพัฒนาจนผ่านการประเมินในระดับดี
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งที่โรงเรียนดังกล่าวมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนงบประมาณ
และมีตัวป้อนที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป เพราะส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธุ์
เป็นต้น

    “ขณะนี้ยังมีโรงเรียนขนาดเล็ก อีกกว่า 9,000 แห่ง จาก 24,805
แห่งที่ยังมีผลการประเมินรอบสามในระดับไม่ผ่าน
ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการได้รับงบประมาณค่อนข้างน้อย
แม้จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ หรือ
เงินท็อปอัพจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว
แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันบางพื้นที่ยังพบปัญหาโรงเรียนไม่มีผู้บริหาร
โดยล่าสุดตนได้ลงพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
มีโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารถึง 170 โรงเรียน นอกจากนี้ยังพบว่า
บางจังหวัดมีโรงเรียนที่มีครู แต่ไม่มีนักเรียน
ขณะที่บางแห่งมีผู้บริหารมากกว่าหนึ่งคน ซึ่งตรงนี้อยากให้สพฐ.เข้ามาดูแล
และแก้ไขปัญหา เพราะครู
และผู้บริหารมีส่วนสำคัญมากในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา”ผอ.สมศ.
กล่าวและว่า ส่วนความคืบหน้าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(ปีงบประมาณ
2559-2563)นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเกณฑ์และตัวบ่งชี้
ซึ่งคงต้องรอความชัดเจนของเกณฑ์การประเมินภายในของสถานศึกษาก่อน
เพื่อให้เกณฑ์การประเมินภายในและภายนอกสอดคล้องกัน
และไม่สร้างภาระให้แก่ครูมากเกินไป.“

อ่านต่อที่ : วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.