Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

30 ส.ค.รู้แน่!! “รร.ขนาดเล็ก “แห่งไหนต้อง”ควบ -รวม- ปิดยุบ”

สพฐ.วางกรอบเวลา"รร.ขนาดเล็ก "แห่งไหน"ควบ -รวม- ปิดยุบ"รู้กัน 30 ส.ค.

Advertisement

สพฐ.วางกรอบเวลา”รร.ขนาดเล็ก “แห่งไหน”ควบ -รวม- ปิดยุบ”รู้กัน 30 ส.ค.

เพิ่มเพื่อน

นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้ความสำคัญของการยกระดับโรงเรียน ดังนั้นในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ เวลา 9.30 น. จะประชุมวิดีโอทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (ผอ.สพท.) โดยได้กำชับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562-2565 ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

Advertisement

1.จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

2.สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

3.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

และ 5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำเครื่องมือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) โดยเครื่องมือดังกล่าวจะ ทำให้รู้ว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง เพื่อจะได้จัดลำดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างถูกต้อง

Advertisement

อย่างไรก็ตาม ผอ.สพท.จะต้องจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ ซึ่งโรงเรียนใดจะควบรวมหรือเปิด ปิดโรงเรียนขนาดเล็ก ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วย

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สำหรับสถิติโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย  ปี 2562  พบว่ามีโรงเรียน 15,158 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 981,831 คน  มีครูทั้งหมด 103,079 คน  แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กใน

ภาคเหนือ 3,659 โรงเรียน หรือร้อยละ 24  มีนักเรียน 211,460 คน  มีครู 23,490 คน

ภาคกลาง 2,550 โรงเรียน หรือร้อยละ 17 มีนักเรียน 177,092 คน ครู17,942 คน

ภาคใต้ 1,718 โรงเรียน หรือร้อยละ 11  มีนักเรียน 123,863 คน มีครู 13,157คน

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,231 โรงเรียน หรือร้อยละ 48 มีนักเรียน  469,416 คน และมีครู 48,490 คน

นอกจากนั้น ยังพบว่า มีโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีนักเรียน แต่ยังไม่สามารถยุบเลิกได้ จำนวนทั้งสิ้น 305 โรงเรียน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 169 โรงเรียน ภาคกลาง 24 โรงเรียน ภาคใต้ 25 โรงเรียน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 87 โรงเรียน

“สาเหตุที่โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ไม่มีนักเรียน เนื่องจากนักเรียนได้ถูกควบรวมไปเรียนในโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งแล้ว  แต่ในส่วนของอัตราครูและ ผอ.ไม่ได้ถูกโอนย้ายตามนักเรียนไปด้วย ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการมาหารือเพื่อเกลี่ยจำนวนอัตราครูและผอ.ให้มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ครูเหล่านี้ได้ไปทำหน้าที่ช่วยราชการสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนควบรวม ส่วนที่ไม่สามารถยุบเลิกได้นั้น เพราะว่าการยุบโรงเรียนต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสถานศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบจากชุมชน”เลขาฯ กพฐ. กล่าว

ขอบคุณที่มาจาก : ไทยโพสต์ออนไลน์

You might also like