Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รร.เอกชนค้านศธ.ยืมหนังสือเรียน

Advertisement

รร.เอกชนค้านนโยบายให้ยืมหนังสือเรียน ชี้เด็กขีดเขียนจนเลอะ ทั้งเด็กและผู้ปกครองไม่อยากใช้ต่อ ขนาดเขตพื้นที่การศึกษาก็ยังไม่อยากรับหนังสือเก่าไว้

เพิ่มเพื่อน

วันนี้( 14 ก.พ.)ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สกช.) กล่าวว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายปรับวิธีการจัดหาหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จากการซื้อหนังสือแจกเด็กทุกคน เป็นการซื้อเข้าสถานศึกษาแล้วให้เด็กยืมเรียนนั้น ตนไม่เห็นด้วย เนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เคยให้เด็กยืมหนังสือเรียนแล้ว และพบปัญหาว่า เด็กขีดเขียนลงในหนังสือจนเลอะ โดยเฉพาะเด็กเล็กคงห้ามไม่ได้ และเมื่อสิ้นปีการศึกษาเด็กจะเอาหนังสือมาคืน เพื่อส่งต่อให้เด็กรุ่นต่อไป ซึ่งก็ไม่มีใครต้องการ เพราะสภาพหนังสือไม่ดี ผู้ปกครองและนักเรียนก็ไม่เอา และยอมที่จะซื้อหนังสือเรียนใหม่เอง

Advertisement

Advertisement

“เมื่อผู้ปกครองและเด็กไม่ต้องการรับหนังสือยืมเรียน โรงเรียนก็ได้รวบรวมไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ซึ่งทางสพท.ก็ไม่อยากรับหนังสือเก่าเช่นกัน ทั้งนี้โรงเรียนเอกชนต้องการหนังสือที่มีคุณภาพดี ซึ่งการให้เงินทำให้โรงเรียนสามารถไปเลือกซื้อหนังสือที่มีคุณภาพได้มากกว่า เพราะทางเอกชนมีการแข่งขันที่สูงกว่าโรงเรียนรัฐ ดังนั้นทางโรงเรียนเอกชนจึงจะขอรับการอุดหนุนในหมวดหนังสือเรียนเหมือนเดิม”ดร.จิระพันธุ์กล่าว

อนึ่ง งบประมาณค่าหนังสือเรียนปีงบประมาณ 2560 เป็นดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษาคนละ 200 บาทต่อปี ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 561 บาทต่อปี ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ605 บาทต่อปี ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาทต่อปี ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ653บาทต่อปี ประถมศึกษาปีที่ 5คนละ 785 บาทต่อปี ประถมศึกษาปีที่ 36 คนละ 818 บาทต่อปี มัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 705 บาทต่อปี มัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 865 บาทต่อปี มัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 949 บาทต่อปี มัธยมศึกษาปีที่ 4 คนละ 1,257 บาทต่อปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 คนละ 1,263 บาทต่อปี มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 1,109 บาทต่อปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1.3 (สถานประกอบการ) คนละ 2,000 บาทต่อปี …

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.06 น.

You might also like