Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รร.เอกชนย้ำต้องเท่าเทียมรร.รัฐ

รร.เอกชนย้ำต้องเท่าเทียมรร.รัฐ

Advertisement

รร.เอกชนย้ำต้องเท่าเทียมรร.รัฐ
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทำโรดแมปพัฒนาและปัญหาการศึกษาเอกชน ชงรมว.ศธ.คนใหม่ ย้ำรร.เอกชนต้องเท่าเทียมรร.รัฐ
วันนี้ (17มิ.ย.)ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้หารือกับ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เพื่อทำโรดแมปการพัฒนาการศึกษาเอกชน และปัญหาของการศึกษาเอกชน เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.)คนใหม่ โดยสิ่งที่การศึกษาเอกชนต้องการ คือ เด็กไทยที่เรียนในสถานศึกษาเอกชนควรได้รับการอุดหนุนขั้นพื้นฐานเท่ากับเด็กที่เรียนในสถานศึกษาของรัฐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่เท่าเทียมกัน เช่น การจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน ที่ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับชั้นอนุบาล1ถึง ป.6 จะได้รับการอุดหนุนฯ 28 % ส่วนนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลจะได้รับการอุดหนุน 100 % ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีเรื่องการพัฒนาครูเอกชน ขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งควรให้ครูเอกชนมีตำแหน่งวิทยฐานะ มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเช่นเดียวกับครูโรงเรียนรัฐ เป็นต้น ทั้งนี้ ส.ปส.กช.กำลังเร่งสำรวจข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2562 ว่าในแต่ละระดับชั้นมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีการศึกษา 2561 อย่างไร และมีปัญหาอะไรบ้าง โดยจะรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จในวันที่ 20 มิ.ย.นี้

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด้าน นายชลำ กล่าวว่า ตนได้เดินสายลงพื้นที่ต่างๆ ล่าสุดได้ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ จาก ส.ปส.กช.จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และนำมาสรุปจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาเอกชน เป็นข้อมูลให้ รมว.ศธ.คนใหม่พิจารณา ส่วนเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)เคยเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ขอเพิ่มอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนเอกชนระดับชั้นอนุบาล1ถึงป.6ให้ได้100%เท่ากับนักเรียนโรงเรียนของรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำนั้น สช.ได้เสนอของบอุดหนุนอาหารกลางวันฯ เพิ่มปีละ 4,476ล้านบาท เพื่อให้ครอบคลุมนักเรียนที่รับเงินอุดหนุนรายหัว 1,119,142 คน แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี ดังนั้นจะต้องเสนอให้ รมว.ศธ.คนใหม่พิจารณาและเสนอ ครม.ชุดใหม่พิจารณาต่อไป

Advertisement

ขอบคุณที่มาจาก : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 06.34 น.

You might also like