Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รร.เอกชนเซ็งหนักเจอท้องถิ่นรับเด็กขวบครึ่ง

Advertisement





รร.เอกชนเซ็งหนักเจอท้องถิ่นรับเด็กขวบครึ่ง

ศูนย์ฯเด็กเล็กรับเด็กขวบครึ่ง ทำโรงเรียนเอกชนช้ำอีก แถมเจอปัญหาเหลื่อมล้ำได้ค่าหัวอาหารกลางวัน-นมน้อยกว่าท้องถิ่น

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14.58 น.

 

วันนี้(25 มิ.ย.)ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พบปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ที่เป็นความเหลื่อมล้ำ ระหว่างเด็กเอกชนและรัฐ หลายเรื่อง โดยเฉพาะกับท้องถิ่น โดยตนเพิ่งรับข้อมูลใหม่ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)หลายแห่ง ขึ้นประกาศรับเด็กตั้งแต่ อายุ 1.5-3 ขวบ เข้าเรียน ซึ่งการรับเด็กดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เพราะเด็กจะอยู่กับท้องถิ่นยาว ไม่มาเรียนโรงเรียนเอกชน หรือ โรงเรียน สพฐ. ขณะเดียวกันท้องถิ่นยังได้รับจัดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเด็กเล็กอายุ 2 ขวบคนละ 1,700 บาทต่อปี ขณะที่เด็กปฐมวัยหรืออนุบาล 3  ขวบ ในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัด สพฐ.กลับไม่ได้รับงบฯในส่วนนี้ ซึ่งตนได้นำปัญหาดังกล่าวไปหารือกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)เพื่อหาทางออกแล้ว

 

“จากการพูดคุยทำให้พบข้อมูลอีกหลายเรื่องที่น่าตกใจ ว่า เด็กไทยเหมือนกันแต่ได้รับการดูแลไม่เท่ากัน เช่น  เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ที่เอกชนได้รับคนละ 7 บาทต่อวัน ขณะที่ท้องถิ่นและสพฐ.ได้ 7.37 บาท ซึ่งก็อยากถามว่า 37 สตางค์ของเด็กเอกชนหายไปไหน รวมถึงเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ชั้น ป. 1-6 หัวละ 20 บาท ก็มีความเหลื่อมล้ำเช่นกัน โดยเด็กของรัฐทุกสังกัดที่อยู่ในโครงการอาหารกลางวันจะได้รับทุกคนทั้ง 100%  แต่โรงเรียนเอกชนจะได้เพียง 28% ของจำนวนนักเรียนเท่านั้น ทำให้โรงเรียนต้องไปเก็บเพิ่มจากผู้ปกครอง แต่ถ้ารัฐสนับสนุนให้เท่ากันทั้งหมดผู้ปกครองก็ไม่ต้องจ่าย ดังนั้นสิ่งที่ ส.ปส.กช.อยากเรียกร้อง คือ ให้รัฐจัดสรรทุกอย่างสำหรับเด็กทุกสังกัดอย่างเท่าเทียม เพราะเป็นเด็กไทยเหมือนกัน”นายก ส.ปส.กช.

 

ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับปัญหาการรับเด็กที่ปีการศึกษานี้ สพฐ.ได้มีการประกาศให้โรงเรียนยืดหยุ่นหลักเกณฑ์จำนวนนักเรียนต่อห้อง เพื่อดูแลนักเรียนในพื้นที่บริการ โดยเปิดให้โรงเรียนสามารถขยายห้องหลังจากเปิดเทอมไปแล้ว โรงเรียนรัฐบางแห่งถึงขั้นโทรไปเรียกเด็กทำให้เด็กลาออกจากโรงเรียนเอกชนเพื่อไปเรียนโรงเรียนของรัฐ ซึ่งทำให้โรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบอย่างมาก แม้แต่เวลานี้ก็ยังมีบางโรงเรียนโทรตามเด็กอยู่แต่เด็กก็ไม่ไปเพราะเปิดเทอมมาเป็นเดือนแล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับการรับนักเรียนในปีการศึกษาหน้า ส.ปส.กช.อยากเรียกร้องให้มีตัวแทนจากโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมให้ข้อมูลการรับนักเรียน เพื่อร่วมวางแผนและกำหนดสัดส่วนการรับที่เหมาะสม แม้จะไม่เท่าเทียม แต่ขอให้เป็นจำนวนรับที่สามารถมองหน้ากันได้ ไม่เกิดปัญหาอย่างปีนี้

ขอบคุณที่มา : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14.58 น.

 


You might also like