รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63 ครบทุกจังหวัด

4783
รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63 ครบทุกจังหวัด
รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63 ครบทุกจังหวัด

รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63 ครบทุกจังหวัด

สวัสดีครับวันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม  ขออนุญาตจัดทำ รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านที่สนใจ สมัครสอบคัดเลือก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63 ในแต่ละจังหวัดในครั้งนี้ครับ..

สำหรับกำหนดการ ในการสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63 มีดังนี้ครับ

รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63 ครบทุกจังหวัด
รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63 ครบทุกจังหวัด

 

หาก จังหวัดใดมีการประกาศ รับสมัครสอบ คัดเลือก ผอ. สถานศึกษาแล้ว  ปรากฎข้อความ “”  ต่อท้ายลิงก์ครับ และทุกท่านโปรดกด refresh เพื่อดูประกาศล่าสุดนะครับ (F5 ที่แป้นพิมพ์ครับ)

รายชื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด 77  จังหวัด 
ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก  ผอ.สถานศึกษา ปี 2563 
1 กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
2 กระบี่ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
3 กาญจนบุรี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
4 กาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
5 กำแพงเพชร ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
6 ขอนแก่น ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
7 จันทบุรี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
8 ฉะเชิงเทรา ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
9 ชลบุรี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
10 ชัยนาท ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
11 ชัยภูมิ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
12 ชุมพร ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
13 เชียงราย ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
14 เชียงใหม่ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
15 ตรัง ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
16 ตราด ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
17 ตาก ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
18 นครนายก ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
19 นครปฐม ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
20 นครพนม ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
21 นครราชสีมา ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
22 นครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
23 นครสวรรค์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563 
24 นนทบุรี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
25 นราธิวาส ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
26 น่าน ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
27 บุรีรัมย์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
28 บึงกาฬ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
29 ปทุมธานี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
30 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
31 ปราจีนบุรี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
32 ปัตตานี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
33 พระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
34 พังงา ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
35 พัทลุง ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
36 พิจิตร ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
37 พิษณุโลก ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
38 เพชรบุรี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
39 เพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
40 แพร่ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
41 พะเยา ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
42 ภูเก็ต ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
43 มหาสารคาม ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
44 แม่ฮ่องสอน ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
45 มุกดาหาร ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
46 ยะลา ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
47 ยโสธร ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
48 ร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
49 ระนอง ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
50 ระยอง ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563 
51 ราชบุรี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
52 ลพบุรี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
53 ลำปาง ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
54 ลำพูน ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
55 เลย ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
56 ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
57 สกลนคร ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
58 สงขลา ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
59 สตูล ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
60 สมุทรปราการ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
61 สมุทรสงคราม ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
62 สมุทรสาคร ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
63 สระบุรี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
64 สระแก้ว ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
65 สุพรรณบุรี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
66 สิงห์บุรี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
67 สุโขทัย ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563  
68 สุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
69 สุรินทร์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
70 หนองคาย ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563  
71 หนองบัวลำภู ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
72 อ่างทอง ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
73 อุดรธานี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
74 อุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
75 อุทัยธานี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
76 อุบลราชธานี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
77 อำนาจเจริญ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563

 

ประกาศรับสมัคร ,ประกาศรับสมัครสอบ, สอบผอ. 63 ,รายชื่อสอบ ผอ.63 ,สอบ  ผอ.สถานศึกษา 63 , ผอ.สถานศึกษา 63,รับสมัครสอบ  ผอ.โรงเรียน 63, สอบผู้บริหาร 63 ,สอบ  63,สอบ  ผอ.โรงเรียน  63, สอบ ผอ. 63, สอบ  ผอ. สพฐ. 63,ผู้มีสิทธิ์สอบ  ผอ.