รวมลิงก์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63

2338
รวมลิงก์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63
รวมลิงก์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63

รวมลิงก์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63

สวัสดีครับวันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม  ขออนุญาตจัดทำ รวมลิงก์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านที่ สมัครสอบคัดเลือก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63 ในแต่ละจังหวัดในครั้งนี้ครับ..

สพฐ. กำหนด ปฏิทิน ในการสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63 มีดังนี้ครับ

รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63 ครบทุกจังหวัด
รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63 ครบทุกจังหวัด

 

หาก จังหวัดใดมี การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ผอ. สถานศึกษาแล้ว  ปรากฎข้อความ
”  ต่อท้ายลิงก์ครับ และทุกท่านโปรดกด refresh เพื่อดูประกาศล่าสุดนะครับ
(F5 ที่แป้นพิมพ์ครับ)

รายชื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด 77  จังหวัด 
ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก  ผอ.สถานศึกษา ปี 2563 
1 กรุงเทพมหานคร ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
2 กระบี่ ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
3 กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563 
4 กาฬสินธุ์ ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
5 กำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563 
6 ขอนแก่น ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
7 จันทบุรี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
8 ฉะเชิงเทรา ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
9 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563 
10 ชัยนาท ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
11 ชัยภูมิ ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
12 ชุมพร ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
13 เชียงราย ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
14 เชียงใหม่ ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
15 ตรัง ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
16 ตราด ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
17 ตาก ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
18 นครนายก ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
19 นครปฐม ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
20 นครพนม ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
21 นครราชสีมา ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
22 นครศรีธรรมราช ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
23 นครสวรรค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563  
24 นนทบุรี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
25 นราธิวาส ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
26 น่าน ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
27 บุรีรัมย์ ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
28 บึงกาฬ ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
29 ปทุมธานี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
30 ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
31 ปราจีนบุรี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
32 ปัตตานี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
33 พระนครศรีอยุธยา ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
34 พังงา ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
35 พัทลุง ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
36 พิจิตร ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
37 พิษณุโลก ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
38 เพชรบุรี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
39 เพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
40 แพร่ ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
41 พะเยา ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
42 ภูเก็ต ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
43 มหาสารคาม ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
44 แม่ฮ่องสอน ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
45 มุกดาหาร ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
46 ยะลา ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
47 ยโสธร ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
48 ร้อยเอ็ด ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
49 ระนอง ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
50 ระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563  
51 ราชบุรี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
52 ลพบุรี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
53 ลำปาง ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
54 ลำพูน ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
55 เลย ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
56 ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
57 สกลนคร ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
58 สงขลา ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
59 สตูล ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
60 สมุทรปราการ ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
61 สมุทรสงคราม ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
62 สมุทรสาคร ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
63 สระบุรี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
64 สระแก้ว ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
65 สุพรรณบุรี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
66 สิงห์บุรี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
67 สุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563  
68 สุราษฎร์ธานี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
69 สุรินทร์ ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
70 หนองคาย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563   
71 หนองบัวลำภู ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
72 อ่างทอง ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
73 อุดรธานี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
74 อุตรดิตถ์ ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
75 อุทัยธานี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
76 อุบลราชธานี ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563
77 อำนาจเจริญ ยังไม่มี ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา  สพฐ. ปี 2563

 

ประกาศรายชื่อ ,ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ, ประกาศรายชื่อ สอบผอ. 63 ,รายชื่อสอบ ผอ.63 ,สอบ  ผอ.สถานศึกษา 63 , ผอ.สถานศึกษา 63,รับสมัครสอบ  ผอ.โรงเรียน 63, สอบผู้บริหาร 63 ,สอบ  63,สอบ  ผอ.โรงเรียน  63, สอบ ผอ. 63, สอบ  ผอ. สพฐ. 63,ผู้มีสิทธิ์สอบ  ผอ.,ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผอ.,รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ