Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561

Advertisement


รวมไว้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอจัดทำลิงก์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561ไว้ดังนี้ครับ

 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร             

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

2.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

รอประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ภาค ก และภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

3สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี        

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

4สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์            

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

5สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร      

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

6สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น            

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

7สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี               

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

8สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา        

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

9สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

10สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท            

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

11สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ               

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

12สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร               

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

13สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย          

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

14สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่          

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

15สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

16สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด               

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

17สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561   

<<…………………………………………………………………..>>

 

18สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก       

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

19สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม          

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

20สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม         

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

21สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา   

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

22สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช             

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

23สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์      

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

24สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี            

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

25สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส        

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

26สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

27สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์             

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

28สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ            

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

29สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี         

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

30สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์              

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

31สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี        

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

32สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี            

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

33สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

34สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

35สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง               

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

36สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร               

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

37สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก        

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

38สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี           

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

39สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์       

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

40สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

41สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา       

ไม่เปิดสอบ

<<…………………………………………………………………..>>

 

42สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

43สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม   

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

44สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน     

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

45สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร        

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

46สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา               

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

47สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร              

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

48สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด           

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

49สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง             

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

50สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง             

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

51สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี             

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

52สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี              

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

53สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง             

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

54สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน              

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

55สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

56สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ        

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

57สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร          

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

58สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา       

ไม่เปิดสอบ

<<…………………………………………………………………..>>

 

59สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

60สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

61สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

62สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร     

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

63สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี             

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

64สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว           

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

65สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี      

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

66สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี             

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

67สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย             

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

68สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

69สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์             

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

70สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย       

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

71สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

72สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง           

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

73สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี          

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

74สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์          

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

75สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี          

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

76สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี   

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

77สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ           

ไม่เปิดสอบ

<<…………………………………………………………………..>>

 

78สำนักงานการศึกษาพิเศษ             

รอ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย และ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561

<<…………………………………………………………………..>>

 

 

 

 


You might also like