รวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV แยกตามวันที่ หน่วยการเรียนรู้

20987
รวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV
รวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV


รวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี รวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV  มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งเชื่อว่าตอนนี้คุณครูกำลังต้องการ รวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV เพื่อเตรียมการสอนผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ใช่ไหมคะ ไปดูตัวอย่าง ใรวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV กันเลยค่ะ ซึ่งคุณครูสามารถคลิกที่ลิงก์ที่ ครูอัพเดตดอทคอม รวบรวมมาให้เพื่อเข้าถึงรวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV ในแต่ละรายวิชาได้เลยค่ะ

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศ (1) 18 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
ปฐมนิเทศ (2) 19 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
ปฐมนิเทศ (3) 20 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา
โรงเรียนของเรา (1) 21 พ.ค.63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
โรงเรียนของเรา (2) 22 พ.ค.63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
โรงเรียนของเรา (3) 25 พ.ค.63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
โรงเรียนของเรา (4) 26 พ.ค.63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
โรงเรียนของเรา (5) 27 พ.ค.63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 3  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หน่วยที่ 3 เรื่องตัวเรา
ตัวเรา (1) 28 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
ตัวเรา (2) 29 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
ตัวเรา (3) 1 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
ตัวเรา (4) 2 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 4  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

หน่วยที่ 4 หนูทำได้
หนูทำได้ (1) 4 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หนูทำได้ (2) 5 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หนูทำได้ (3) 8 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หนูทำได้ (4) 9 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หนูทำได้ (5) 10 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 5  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข
ครอบครัวมีสุข (1) 11 มิ.ย.63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
ครอบครัวมีสุข (2) 12 มิ.ย.63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
ครอบครัวมีสุข (3) 15 มิ.ย.63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
ครอบครัวมีสุข (4) 16 มิ.ย.63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
ครอบครัวมีสุข (5) 17 มิ.ย.63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 6  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

หน่วยที่ 6 เรื่องอาหารดีมีประโยชน์
อาหารดีมีประโยชน์ (1) 18 มิ.ย.63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
อาหารดีมีประโยชน์ (2) 19 มิ.ย.63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
อาหารดีมีประโยชน์ (3) 22 มิ.ย.63  คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
อาหารดีมีประโยชน์ (4) 23 มิ.ย.63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
อาหารดีมีประโยชน์ (5) 24 มิ.ย.63  คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 7 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

หน่วยที่ 7 ฤดูฝน
ฤดูฝน (1) 25 มิ.ย.63  คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
ฤดูฝน (2) 26 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
ฤดูฝน (3) 29 มิ.ย. 63  คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
ฤดูฝน (4) 30 มิ.ย. 63  คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ (1) 18 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
ปฐมนิเทศ (2) (19 พ.ค. 63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
ปฐมนิเทศ (3) (20 พ.ค.63)  คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา
หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา (1) (21 พ.ค. 63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา (2) (22 พ.ค. 63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน 
หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา (3) (25 พ.ค. 63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา (4) (26 พ.ค. 63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา (5) (27 พ.ค. 63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

หน่วยที่ 3 เรื่องตัวเรา
หน่วยที่ 3 ตัวเรา (1) (28 พ.ค. 63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน 
หน่วยที่ 3 ตัวเรา (2) (29 พ.ค. 63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 3 ตัวเรา (3) (1 มิ.ย. 63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 3 ตัวเรา (4) (2 มิ.ย. 63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

หน่วยที่ 4 หนูทำได้
หน่วยที่ 4 หนูทำได้ (1) (4 มิ.ย. 63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 4 หนูทำได้ (2) (5 มิ.ย. 63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน 
หน่วยที่ 4 หนูทำได้ (3) (8 มิ.ย. 63)คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 4 หนูทำได้ (4) (9 มิ.ย. 63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 4 หนูทำได้ (5) (10 มิ.ย. 63)คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข
หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข (1) (11 มิ.ย.63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข (2) (12 มิ.ย.63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข (3) (15 มิ.ย.63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข (4) (16 มิ.ย.63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข (5) (17 มิ.ย.63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 6 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

หน่วยที่ 6 เรื่องอาหารดีมีประโยชน์
หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ (1) (18 มิ.ย.63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ (2) (19 มิ.ย.63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ (3) (22 มิ.ย.63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ (4) (23 มิ.ย.63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน 
หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ (5) (24 มิ.ย.63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 7 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

หน่วยที่ 7 ฤดูฝน
หน่วยที่ 7 ฤดูฝน (1) (25 มิ.ย.63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 7 ฤดูฝน (2) (26 มิ.ย.63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 7 ฤดูฝน (3) (29 มิ.ย.63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 7 ฤดูฝน (4) (30 มิ.ย.63) คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ (1) 18 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ (2) 19 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ (3) 20 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา
หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา (1) 21 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา (2) 22 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา (3) 25 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา (4) 26 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา (5) 27 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หน่วยที่ 3 เรื่องตัวเรา
หน่วยที่ 3 ตัวเรา (1) 28 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 3 ตัวเรา (2) 29 พ.ค. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 3 ตัวเรา (3) 1 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 3 ตัวเรา (4) 2 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หน่วยที่ 4 หนูทำได้
หน่วยที่ 4 หนูทำได้ (1) 4 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 4 หนูทำได้ (2) 5 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 4 หนูทำได้ (3) 8 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 4 หนูทำได้ (4) 9 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 4 หนูทำได้ (5) 10 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข
หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข (1) 11 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข (2) 12 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข (3) 15 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข (4) 16 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข (5) 17 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 6 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์
หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ (1) 18 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ (2) 19 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ (3) 22 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ (4) 23 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์ (5) 24 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 7 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หน่วยที่ 7 ฤดูฝน
หน่วยที่ 7 ฤดูฝน (1) 25 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 7 ฤดูฝน (2) 26 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน
หน่วยที่ 7 ฤดูฝน (3) 29 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน 
หน่วยที่ 7 ฤดูฝน (4) 30 มิ.ย. 63 คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ จากเว็บไซต์ DLTV
กำหนดการสอน คู่มืออนุบาล 1 คลิกที่นี่
กำหนดการสอน คู่มืออนุบาล 2 คลิกที่นี่
กำหนดการสอน คู่มืออนุบาล 3 คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV เป็นอย่างสูงนะคะ และหวังว่าบทความ รวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV จะเป็นประโยชน์กับคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

โปรดส่งต่อให้ผู้ปกครอง! ลิงก์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ่านที่นี่
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านที่นี่
วิธีดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV และสิ่งที่ต้องเตรียม ทุกระดับชั้นอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยแอพ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่

3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่
เปิด 15 ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ชั้น อนุบาล1 – ม.6อ่านที่นี่
ดาวน์โหลด! สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning ปฐมวัย,ประถม,มัธยม,อาชีวะ ครบทุกชั้นอ่านที่นี่