วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Google search engine
หน้าแรกครู Trendรวมลิงค์ หนังสือเรียน อิเล็กทรอนิกส์ E-book จาก สสวท. ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6 ส่งต่อนักเรียนและผู้ปกครอง

รวมลิงค์ หนังสือเรียน อิเล็กทรอนิกส์ E-book จาก สสวท. ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6 ส่งต่อนักเรียนและผู้ปกครอง

Advertisement

รวมลิงค์ หนังสือเรียน อิเล็กทรอนิกส์ จาก สสวท. ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6 ส่งต่อนักเรียนและผู้ปกครอง

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี รวมลิงค์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จาก สสวท. ทุกระดับ
ชั้น ป.1-ม.6 ที่สามารถส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งในขณะนี้โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียนได้คุณครูและผู้ปกครองอาจจะกำลังมองหา หนังสือเรียน อิเล็กทรอนิกส์ จาก สสวท.  จะสามารถทำให้นักเรียนได้อ่านและส่งลิงค์ต่อเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เรียนล่วงหน้า ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ค่ะ
วิธีเปิดอ่านหนังสือทำได้โดย แนะนำให้เปิดใน IE (Internet Explorer) ซึ่งจะรองรับ Flash หรือหากเปิดในโทรศัพท์สามารถเปิดได้เลยค่ะ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1คลิกที่นี่

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

 

Advertisement

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังhttps://www.scimath.org/index.phpสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

Advertisement

 

ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

 

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่าบทความ รวมลิงค์ หนังสือเรียน อิเล็กทรอนิกส์ จาก สสวท. จะเป็นประโยชน์ต่อคุณครู ผู้ปกครอง เด็กๆนักเรียนที่ต้องเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อหรือต้องการทบทวนศึกษาเนื้อหาล่วงหน้าในช่วงปิดภาคเรียนนี้นะคะ และขอขอบคุณ สสวท.เป็นอย่างสูงที่ได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ค่ะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments