รวมลิงค์ หนังสือเรียน อิเล็กทรอนิกส์ E-book จาก สสวท. ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6 ส่งต่อนักเรียนและผู้ปกครอง

25315
รวมลิงค์ หนังสือเรียน อิเล็กทรอนิกส์ จาก สสวท. ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6 ส่งต่อนักเรียนและผู้ปกครอง
รวมลิงค์ หนังสือเรียน อิเล็กทรอนิกส์ จาก สสวท. ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6 ส่งต่อนักเรียนและผู้ปกครอง

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี รวมลิงค์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จาก สสวท. ทุกระดับ
ชั้น ป.1-ม.6 ส่งต่อนักเรียนและผู้ปกครอง มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งในขณะนี้โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียนได้คุณครูและผู้ปกครองอาจจะกำลังมองหา หนังสือเรียน อิเล็กทรอนิกส์ จาก สสวท. ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6 ส่งต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ได้อ่านและส่งลิงค์ต่อเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เรียนล่วงหน้า ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ค่ะ
วิธีเปิดอ่านหนังสือทำได้โดย แนะนำให้เปิดใน IE (Internet Explorer) ซึ่งจะรองรับ Flash หรือหากเปิดในโทรศัพท์สามารถเปิดได้เลยค่ะ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1คลิกที่นี่

 

รวมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด คลิกที่นี่

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

 

รวมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด คลิกที่นี่

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

 

รวมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด คลิกที่นี่

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

รวมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด คลิกที่นี่

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

รวมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด คลิกที่นี่

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่
เพิ่มเพื่อน

รวมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด คลิกที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

 

รวมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด คลิกที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

 

รวมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด คลิกที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

 

รวมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด คลิกที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

รวมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด คลิกที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

 

รวมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด คลิกที่นี่

ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพื้นฐาน ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

 

รวมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่าบทความ รวมลิงค์ หนังสือเรียน อิเล็กทรอนิกส์ จาก สสวท. ทุกระดับชั้น ป.1-ม.6
ส่งต่อนักเรียนและผู้ปกครอง จะเป็นประโยชน์ต่อคุณครู ผู้ปกครอง เด็กๆนักเรียนที่ต้องเตรียมตัวสอบเข้าเรียน
ต่อ ต้องการทบทวนศึกษาเนื้อหาล่วงหน้าในช่วงปิดภาคเรียนนี้นะคะ และขอขอบคุณ สสวท.เป็นอย่างสูงที่ได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ค่ะ