รวมลิงก์ 5 ช่องทางเข้ารับการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูทั่วประเทศ 7 พ.ค.2563

1224
รวมลิงค์ 5 ช่องทางเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนรับเกียรติบัตร การอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูทั่วประเทศ 7 พ.ค.2563
รวมลิงค์ 5 ช่องทางเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนรับเกียรติบัตร การอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูทั่วประเทศ 7 พ.ค.2563
รวมลิงค์ 5 ช่องทางเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนรับเกียรติบัตร การอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูทั่วประเทศ 7 พ.ค.2563
รวมลิงค์ 5 ช่องทางเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนรับเกียรติบัตร การอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูทั่วประเทศ 7 พ.ค.2563


รวมลิงก์ 5 ช่องทางเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนรับเกียรติบัตร การอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูทั่วประเทศ 7 พ.ค.2563

สพฐ. ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

รวมลิงค์ 5 ช่องทางเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนรับเกียรติบัตร การอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูทั่วประเทศ 7 พ.ค.2563
รวมลิงค์ 5 ช่องทางเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนรับเกียรติบัตร การอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูทั่วประเทศ 7 พ.ค.2563

ช่องทางที่ 1
DLTV15 เข้ารับการอบรมคลิกที่นี่ 

ช่องทางที่ 2
www.dltv.ac.th เข้ารับการอบรมคลิกที่นี่

ช่องทางที่ 3
www.youtube.com/obectvonline เข้ารับการอบรมคลิกที่นี่

ช่องทางที่ 4
www.facebook.com/obectvonline เข้ารับการอบรมคลิกที่นี่

ช่องทางที่ 5
www.obectv.tv เข้ารับการอบรมคลิกที่นี่

อบรมและทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรได้ที่เว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19

* ผู้รับการอบรมไม่ต้องลงทะเบียนเข้าอบรม  และสามารถลงทะเบียนทำแบบทดสอบได้เลย หลังการอบรม 

รวมลิงค์ 5 ช่องทางเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนรับเกียรติบัตร การอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูทั่วประเทศ 7 พ.ค.2563
รวมลิงค์ 5 ช่องทางเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนรับเกียรติบัตร การอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูทั่วประเทศ 7 พ.ค.2563

เวลาในการเปิดให้ทำแบบทดสอบ คือ  2 ชั่วโมง หลังจบการอบรม :(วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
เวลา 15.30 – 17.30 น.)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณภาพจาก ศูนย์พัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล