รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์จาก Google รีบลงทะเบียนก่อนปิด

2182
รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์จาก Google รีบลงทะเบียนก่อนปิด
รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์จาก Google รีบลงทะเบียนก่อนปิด

รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์จาก Google รีบลงทะเบียนก่อนปิด

คลิกเลือกที่รูปภาพ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม วุฒิบัตรจะเปิดให้ลงทะเบียนหลังจากที่เรียนในแต่ละกิจกรรมนั้นๆ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึง เที่ยงคืน ในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 และท่านจะได้รับวุฒิบัตรหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 (ลงทะเบียนทุกครั้งหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม)

หัวข้อการอบรม
สร้างห้องสมุดออนไลน์ส่วนตัวด้วย Google Play Books ลงทะเบียน : https://forms.gle/DaBbJ6ErpzHbkqLp9

การสร้างไฟล์เกียรติบัตรอัตโนมัติ แบบไร้ข้อจำกัดจำนวนด้วยระบบคลังออนไลน์ ลงทะเบียน : https://forms.gle/KxZsSnnW8yzSxQQm8

การสมัครใช้งาน Google Workspace for Education สำหรับสถานศึกษา ลงทะเบียน : https://forms.gle/z1KoyNNCHzexn9Yw6

การออกแบบ New Google Sites ในการเก็บข้อมูลของครู ลงทะเบียน : https://forms.gle/YwjRCHCePDXNZ4js6

Google PhotoScan จัดการไฟล์เอกสารบนโทรศัพท์มือถือ ลงทะเบียน : https://forms.gle/4yChySG27pfTSd5n9

เทคนิคการเพิ่มฟอนต์ภาษาไทยสวยๆ Google Font ใน Google Data Studio ลงทะเบียน : https://forms.gle/avXrA1KWs1XJpYyw6

การประยุกต์ใช้ google sheet เพื่อวิเคราะห์ swot ขององค์กร ลงทะเบียน : https://forms.gle/7yixqR52optd1UdE9

สร้างแบบทดสอบ Google form เพื่อการรายงานผลสัมฤทธิ์ด้วย Google Data Studio ลงทะเบียน : https://forms.gle/LHAb888XJdUwbSBVA

ยลศิลปะเมืองทิพย์ Google Arts & Culture

เรียนรู้เท่าทันโลกออนไลน์ด้วย Be Internet Awesome ลงทะเบียน : https://forms.gle/5frJkLSYGrW6pwQ76

ระบบสืบค้นเกียรติบัตร จากคลังออนไลน์ ด้วย google Apps Script ลงทะเบียน : https://forms.gle/Kbqkakqe5NtzwHzL9

เรียนรู้ AI เบื้องต้นด้วย Teachable Machine ลงทะเบียน : https://forms.gle/7RcerW6GzNMHqprG6

เข้าเว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่ 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ https://sites.google.com/view/gegapacthailand/2021-geg-thailand-live-event-2021?authuser=0

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร