รวมเพลงวันครู พร้อมไฟล์ดาวน์โหลด MP3.

5826
รวมเพลงวันครู
รวมเพลงวันครู
1
รวมเพลงเทิดเกียรติคุณครู
– ครู.mp3 3 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– พระคุณที่สาม.mp3 3 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– ใครหนอใคร.mp3 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เทียนสองฟ้า.mp3 3 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– พระคุณครู.mp3 3 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– ดวงเทียนแห่งปัญญา.mp3 3 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– พระคุณครู_บรรเลง.mp3 3 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– แม่พิมพ์ของชาติ.mp3 3 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– กระบี่บนพานทอง.mp3 3 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– ค่าควรเมือง.mp3 3 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– ครูผู้ให้คุณ.mp3 3 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– ไม้เรียวครู.mp3 4 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เรือจ้าง.mp3 3 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
เพลงวันครู
– รางวัลของครู(เพลงบรรเลง) .mp3 4 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– รางวัลของครู (ประสานเสียง).mp3 4 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– รางวัลของครู (ปาน ธนพร).mp3 4 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

 

เพิ่มเพื่อน

 

ขอบคุณ  คุรุสภา