วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษารวมเว็บไซต์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย !! ดาวน์โหลดได้ฟรี จาก CMMU Libary

รวมเว็บไซต์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย !! ดาวน์โหลดได้ฟรี จาก CMMU Libary

Advertisement

เว็บไซต์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ดาวน์โหลดฟรี! CMMU Libary

สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม จะมาขี้เป้าเด็ด รวมเว็บไซต์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย !! ดาวน์โหลดได้ฟรี จาก CMMU Libary

1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/8-general-information/66-thesis
2. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/8-general-information/66-thesis
3. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace
4. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (DPU e-Theses)
https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488
5. ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php
6. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://kb.psu.ac.th/psukb
7. Thai Digital Collection (TDC)
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/60-tdc-thailand-digital-collection
8. Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
http://www.researchgateway.in.th
9. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)
http://dric.nrct.go.th/Index
10. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
https://elibrary.trf.or.th/default2018.asp

11. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
http://www.krisdika.go.th/web/guest/researches-law-essay
12. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
http://research.mol.go.th/2013
13. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า
http://www.kpi.ac.th/knowledge/research
14. ฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักงานกิจการยุติธรรม
http://www.justice-kb.oja.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
15. งานวัจัย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
https://knowledge.tijthailand.org/en/publication
16. EThOS e-theses Online Service https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/97-ethos-e-theses-online-service
17. Trove (Australian Digital Theses)
http://trove.nla.gov.au
18. Massachusetts Institute of Technology
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582
19. University of Pittsburgh
http://d-scholarship.pitt.edu
20. Colorado State University
https://dspace.library.colostate.edu/handle/10217/100532

Advertisement

21. Pace University
http://digitalcommons.pace.edu/dissertations
22. North Carolina State University
http://repository.lib.ncsu.edu/ir/handle/1840.16/1
23. Pennsylvania State University
https://etda.libraries.psu.edu
24. University of Florida
http://ufdc.ufl.edu/ufetd
25. Utah State University
https://digitalcommons.usu.edu/etd
26. California Institute of Technology
http://thesis.library.caltech.edu
27. University of Helsinki
https://ethesis.helsinki.fi/en
28. Duke University
http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/1
29. Cornell University
https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/47
30. University of Michigan
https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/39366
————

©️CMMU Library แหล่งรวมงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ข่าวสารการศึกษาในแวดวงวิชาการ, คอร์สออนไลน์ อัปเดตทุกวัน

ติดตาม CMMU Library
Website : http://library.cmmu.mahidol.ac.th
Facebook : CMMU Library
twitter : @cmmulib
IG : cmmu.library
Youtube : http://bit.ly/2OPiBfQ

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments