รวมแบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร จากโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

1764
รวมแบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร จากโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
รวมแบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร จากโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

รวมแบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร จากโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

เกียรติบัตรพิเศษ (Special Certificate)  English Bannongtakob ค่ะ
เกณฑ์การรับเกียรติบัตรพิเศษ (Special Certificate) จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

1. ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรจากแบบทดสอบออนไลน์ NTK. English Online Courses (Series II : English Language Competency) ที่โรงเรียนบ้านหนองตะขบจัดทำขึ้น ครบทั้ง 4 แบบทดสอบ (NTK.007 – NTK.010)

เพิ่มเพื่อน

2. ผู้จัดทำแบบทดสอบจะจัดส่ง Link แบบสอบถามออนไลน์ให้ท่านเป็นการส่วนตัว ให้ท่านดำเนินการกรอกแบบสอบถามส่งกลับมา ระบบจะจัดส่ง Special Certificate ไปให้ท่านตาม email address ที่ท่านกรอกข้อมูลเอาไว้ (Gmail เท่านั้น)

3. ท่านจะได้รับ Link แบบสอบถาม รวมถึง Special Certificate ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
English Bannongtakob

**ขั้นตอนการทำแบบทดสอบออนไลน์**

ส่งรูปเกียรติบัตร ทั้ง 4 แบบทดสอบที่ท่านผ่านการทดสอบมาที่ Facebook : English Bannongtakob     แล้วทางผู้รับผิดชอบจะจัดส่ง Link ไปให้เป็นการส่วนตัวในinbox ค่ะ

รวมแบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร จากโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
รวมแบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร จากโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

ตัวอย่างเกียรติบัตร คุณครูสามารถบันทึกรูปภาพแล้วส่งinbox ไปยัง เฟซบุ๊ก English Bannongtakob

เพื่อที่ทางเพจจะได้ส่ง ลิงก์ กลับมาให้ทำแบบทดสอบค่ะ เพื่อง่ายต่อการติดต่อขอรับเกียรติบัตร

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก English Bannongtakob