รวมไว้ที่นี่! บทกลอน..สดุดีสุนทรภู่.

2246

รวมสำนวนบทกลอนหลายฝีปากมาให้อ่าน  หลายแง่มุมคมความคิด จะได้ดูวิธีการแต่งกลอนสุภาพ ตลอดจนวิจารณ์ความงามของบทร้อยกรองได้…..

” กาพย์กลอนไทย ธำรง คงคุณค่า จากศิลา จารึก บันทึกสมัย

สะท้อนรส บทกลอน สะท้อนใจ สะท้อนความ เป็นไท ไปนิรันดร์

สะท้อนแก้ว แววกลอน สุนทรภู่ พระคุณครู ศักดิ์สิทธิ์ คิดสร้างสรรค์

ครูสร้างคำ แปดคำ ให้สำคัญ อภิวันท์ บูชา บิดากลอน

สองร้อยปี บรรจบ ครบถ้วนทั่ว ถึงลับตัว แต่ชื่อ ลือกระฉ่อน

ทรงศักดิ์ศรี กวีไทย ให้กำจร เป็นอาภรณ์ แก่แผ่นดิน ถิ่นไทยเอย

( บูชาบิดากลอน 

ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ )

 

ถ้าขอพรใดได้ดังใจคิด ใคร่ขอมีชีวิตเป็นอิสระ

เพื่อเขียนร้อยกรองแก้วแพรวพจนะ และแน่ละ…เทิดท่าน “ภู่” เป็นครูกลอน

ด้วยเลื่อมใสในวจีกวีเอก เหมือนท่านเสกมนต์สลักทุกอักษร

ไพเราะรสพจน์พิรามหวามอาวรณ์ ” ศรีสุนทรโวหาร” ท่านเลิศนัก

สองร้อยปีที่ผ่านแม้นนานแสน ยังจำแม่นเก้านิราศประกาศศักดิ์

ซาบซึ้งพระอภัยมณีที่น่ารัก นิทานพรักพร้อมเห่เสภาพราว

” อย่างหม่อมฉันอันที่ดีและชั่ว ถึงลับตัวแต่ชื่อเขาลือฉาว”

กาลเวลาพิสูจน์ผ่านมานานยาว คนยังกล่าวถึงท่านภู่อยู่ลั่นลือ

ถ้าแม้ขอพรได้ดังใจคิด ใคร่ขอเป็นเช่นศิษย์ด้านหนังสือ

กราบ “ครู” ด้วยใจสมองและสองมือ จำหลักชื่อท่านภู่ไว้บูชา

 

(แด่ครูกวีที่ยิ่งใหญ่ 

ประพันธ์โดย จินตนา ปิ่นเฉลียว)

สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม
ระบือนามปราชญ์เปรื่องเรื่องอักษร
ประดิษฐ์ถ้อยร้อยลำนำเป็นคำกลอน
“พระสุนทรโวหาร”คนขานไกล

ว่าเป็นเอกในอักษรกลอนสุภาพ
อีกทั้งกาพย์,โคลง,ฉันท์ประพันธ์ได้
เป็นมณีกวีศิลป์แผ่นดินไทย
ขอนบไหว้กราบครูด้วยบูชา

(ไม่ทราบผู้แต่ง)

 

สุนทรภู่ ครูกวี ศรีโวหาร
ร้อยกรองหวาน ซ่านซึ้งอยู่ มิรู้หาย
กวีเอก ก้องโลกา มิคลาคลาย
ศิลปิน ผู้ยิ่งใหญ่ ไทยภาคภูมิ

โดยคุณ : ณธีร์

 

สุน ทรีย์แท้กวีศรีสยาม
ทร บทอรรถรสหวานหยดย้อย
ภู่ ผู้คิด ค้นคำทำอร่อย
ครู เรียงร้อยวาทศิลปศาสตร์
            เพลง ร้องกล่อมงานทุ่งผดุงไว้
            นัก กวีไทยผู้นี้ศักดิ์ศรีชาติ
            เลง ลวดลายคมดิ่งนิ่งสมปราชญ์
            กลอน นิราศ กาพย์ โคลงคงสถิต

วงค์ บัณฑิต นับถือคือผู้สร้าง
กวี วางให้ดูครูชีวิต
ศรี ศักดิ์ชู เกริกก้องผ่องสถิต
สยาม ยิ้มลิขสิทธิ์บัณฑิตไทย

            น้อมพานพุ่มบูชาค่าบทกลอน
            อนุสรณ์สืบสนธิมิลืมได้
            ปูชนียสถานอันใกล้ไกล
            ระลึกไว้ครูกลอนสุนทรภู่
ยี่สิบหกมกรามาถึงนี้
ร้อยกวีเชิดชูครูความรู้
ส.เพื่อนใจสักการกตัญญู
บรมครูศรีสุนทรโวหารฯ

น้อมจิตสดุดีสุนทรภู่
จาก ส.เพื่อนใจ

 

โลกกำเนิด เกิดก่อ กวีแก้ว
งามเพริศแพร้ว เชิงชั้น วรรณศิลป์
สุนทรภู่ คู่ฟ้า คู่ธานินทร์
ทั่วแผ่นดิน แดนสยาม นามระบือ
           จากวันวาน ผ่านพ้น จนวันนี้
           งานกวี ยังคงอยู่ คู่หนังสือ
           ทรงคุณค่า มากล้น จนคนลือ
          โลกเชิดชู สุนทรภู่ ยอดครูกานท์

” ท่านได้เปรียบ เทียบความ ว่ายามรัก

แม้น้ำผัก ต้มขม ชมว่าหวาน

ครั้นจืดจาง ห่างเหิน ไปเนิ่นนาน

เพิ่มเพื่อน

ถึงน้ำตาล ก็ว่าเปรี้ยว ไม่เหลียวแล”

          ยี่สิบหก มิถุนา มาบรรจบ

         ขอน้อมนบ กวีไทย ด้วยใจแน่

         สดุดี พระคุณท่าน มิผันแปร

         ประสบแต่ สุขสันต์ นิรันดร…

 โดย ท.ณเมืองกาฬ

 

สดุดีกวีกลอนสุนทรภู่
ท่านผู้อยู่คู่กลอนสุนทรสยาม
ประพันธ์แต่งเรื่องราวเลื่องลือนาม
ทั่วเขตคามทุกสกลยลชื่นชม

           สดุดีกวีท่านประพันธ์พริ้ง
           งามทุกสิ่งบทละครกลอนเหมาะสม
           ทั้งเพลงยาวทรงคุณค่าน่านิยม
           นิราศคม ควรค่า ภาษาไทย

สดุดีกวีกลอนสุนทรสยาม
เลื่องลือนามมาทุกยุคทุกสมัย
แม้นเวลาผันผ่านนานเพียงใด
ชนชาวไทยยังเล่าขานตำนานกวี

           ยี่สิบหก มิถุนา มาบรรจบ
           เวียนมาครบประสบฤกษ์ไกรเกริกศรี
          ทุกอาณาทั่วผืนฟ้าทั้งธานี
           สดุดีกวีกลอนสุนทรไทย

(ไม่ทราบผู้แต่ง  จาก www.energyfantasia.com )

 

น้อมเทียนแพพานทองอันผ่องแผ้ว
จิตแน่แน่วบูชากวีศรี
ผู้ล้ำเลิศวรรณกรรมล้ำธานี
เอกเมธีเรียงถ้อยร้อยท่วงกานท์

                            26 มิถุนามาถึงแล้ว
            วันเกิดศรีกวีแก้วแว่วคำขาน
            เกียรติคุณสุนทรภู่อยู่ช้านาน
            ฝากผลงานกาพย์กลอนสอนเด็กไทย

           จากคุณ : ดอกข้าว

ยูเนสโกเทิดคุณสุนทรภู่

บรมครูรัตนกวีศรีโกสินทร์

ยกย่องเป็นกวีเอกคู่ธานิน

ทุกแคว้นถิ่นแซ่ซ้องก้องโลกา

            ลูกหลานไทยควรเอาอย่างแนวทางท่าน

            ฝึกกลอนกานท์สารพันหมั่นศึกษา

            กวีน้อยค่อยต่อเติมเสริมปัญญา

            เชิดคุณค่ากลอนไทยให้รุ่งเรือง

                  จากคุณ : ดอกข้าว

 

พระสุนทรโวหารชาญฉลาด

แต่งนิราศรำพันรักประจักษ์แสน

เลื่องลือไกลทั่วไทยทั่วดินแดน

ทุกเขตแคว้นชื่นชมสมชีวี

งานประพันธ์สรรค์สร้างอย่างเลิศหรู

สุนทรภู่เจ้าบทกลอนอักษรศรี

นิราศดังทั้งเก้าเรื่องประเทืองดี

แก้วกวีคำสอนแฝงสำแดงกานท์

สุภาษิตลิขิตคำนำแถลง

อย่างแจ่มแจ้งคุณค่ามหาศาล

คติธรรมนำใจหลายประการ

ส่งสื่อสารแทรกข้อคิดสะกิดใจ

กลอนนิทานประสานใจให้ตระหนัก

สอนรู้หลักรู้จักไม่หวั่นไหว

เรื่องโคบุตรสุดสนุกพระอภัย

บันทึกไว้เป็นแบบอย่างทางกวี

สดุดีกวีกาญจน์หวานร้อยรส

กาพย์กลอนบทร้อยรสแห่งศักดิ์ศรี

ผลงานเด่นเห็นประจักษ์เป็นสักขี

ทุกถิ่นที่แซ่ซ้องก้องพารา

ขออัญเชิญวิญญูเจ้าเนาสถิต

เทพาฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ช่วยรักษา

ข้า ฯ น้อยศิษย์ขอเชิดชูไหว้บูชา

ร้อยภาษาสดุดีกวีเอย…

นายทองม้วน  สิงห์ทองห้าว โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

ตำบลบุแกรง  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐

 ท่านผูกโครงโยงเรื่องปราดเปรื่องนัก 

แจ้งประจักษ์รสคำนำสื่อสาร 

อีกรสความช่ำชองคล่องเชี่ยวชาญ 

คงโบราณฉันทลักษณ์หากตรึกตรอง

                 ทั้งกาพย์นั้นไพเราะเสนาะศัพท์ 

                 เรียงลำดับเหมาะสมภิรมย์สนอง 

                 พระไชยสุริยาย้ำล้ำคล้องจอง 

                 ดุจทำนองสังคีตประณีตเพลิน

อีกบทโคลงแคล่วคล่องพ้องน้ำเสียง 

ร่ำจำเรียงโคลงผวนชวนสรรเสริญ 

แฝงแง่คิดคติธรรมล้ำจำเริญ 

ทั้งเพลิดเพลินเหลือคำนำบรรยาย

                ทั้งบทเห่เสภาน่ายกย่อง 

                ถ้วนทำนองพริ้งเพราะพิเคราะห์หมาย 

                รจน์คำเรียงลีลาสาธยาย 

                 เบื้องบทร่ายคำฉันท์อันงามจริง

กลอนสุภาพจับจิตพินิจเนื่อง 

เค้ามูลเรื่องอารมณ์สมทุกสิ่ง 

ทั้งบทรักบาทร้ายใช้อ้างอิง 

คราวโศกยิ่งพลอยเศร้าเข้าถึงกลอน

               พระอภัยมณีที่ท่านแต่ง 

               คงสำแดงให้รู้อุทาหรณ์ 

               ท่านเปรื่องปราดเกินปราชญ์ชาตินิกร 

               เกียรติกำจรจวบสมัยเกรียงไกรคง

ขอน้อมนบเนื่องคุณสุนทรภู่   

บรมครูจอมกวีที่สูงส่ง 

รัตนโกสินทร์ศรีที่จำนง 

จิตประสงค์ร่ายคำนำบูชา

(ไม่ทราบผู้แต่ง  จาก www.energyfantasia.com )

 

ที่มา : http://www.kroobannok.com/14386