รวมไว้ที่นี่!!! ปฏิทิน การสรรหาบุคลากร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2238
ปฏิทิน การสรรหาบุคลากร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปฏิทิน การสรรหาบุคลากร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีเกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้นำปฏิทินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาฝากทุกท่านครับ

ปฏิทิน การสรรหาบุคลากร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปฏิทิน การสรรหาบุคลากร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 16/2557, ว 17/2557   จำนวน  4,606  อัตรา
ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2564

2. คัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  จำนวนอัตราว่าง (อยู่ระหว่างสำรวจภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564)
ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2564

เพิ่มเพื่อน

3. สอบแข่งขันตำแหน่งข้าราชการ ก.พ. ว 17/2556   จำนวน  65  อัตรา
ช่วงเดือน เมษายน – กรกฎาคม 2564

4. สอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 14/2563   จำนวน  11,703  อัตรา
ช่วงเดือน เมษายน – กรกฎาคม 2564

5. สอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ว 27/2555 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/435 ลว.23 ธ.ค. 63   จำนวนอัตราว่าง (รอสำรวจในเดือนเมษายน 2564)
ช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 จำนวนอัตราว่าง

6. คัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   จำนวนอัตราว่าง (อยู่ระหว่างสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2564)    ช่วงเดือน (อยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือก)

7. คัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์  จำนวน 1,606 อัตรา
ช่วงเดือน (อยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือก)

หมายเหตุ :: กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน