รวมไว้ที่นี่…แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 5หลักสูตร

5148

แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 5หลักสูตร

แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 5หลักสูตร
แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 5หลักสูตร

แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 5หลักสูตร

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 5หลักสูตร สอบผ่าน     รับเกียรติบัตรทันดีค่ะ  ซึ่งทั้ง5หลักสูตรประกอบด้วย

1. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft word
2. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft publisher
3. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel
4. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft power point
5. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้ พรบ. คอมพิวเตอร์

ผู้เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ต้องสอบผ่านเกณฑ์ผ่าน 80%  มีจำนวน 20 ข้อ ต้องผ่าน 16 ข้อ ผู้จัดทำระบบจึงจะจัดส่งเกียรติบัตร ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ในแบบทดสอบ  เปิดระบบให้ทำเวลา 10.00 น. ของทุกวัน  รับจำนวนจำกัด 200 คน/วัน  ต่อลิงก์ เพื่อพบปัญหาในการทำแบบทดสอบ ติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่ เพจ Business Com UPC
ลิ้งค์ https://www.facebook.com/businesscomupc/?epa=SEARCH_BOX

1. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft word

ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft word
ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft word
ทำแบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft word คลิกที่นี่

 

2. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft publisher

ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft publisher
ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft publisher
แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft publisher คลิกที่นี่

 

3. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel

แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel
แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel
แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel คลิกที่นี่

 

4. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft power point

4. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft power point
4. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft power point
แบบทดสอบความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft power point คลิกที่นี่

 

5. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้ พรบ. คอมพิวเตอร์

5. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้ พรบ. คอมพิวเตอร์
5. ชื่อหลักสูตร แบบทดสอบความรู้ พรบ. คอมพิวเตอร์
 แบบทดสอบความรู้ พรบ. คอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ทั้ง 5หลักสูตร นะคะ และคุณครูสามารถติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่ เพจ Business Com UPC
ลิ้งค์ https://www.facebook.com/businesscomupc/?epa=SEARCH_BOX

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ  : แบบทดสอบออนไลน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บร.2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/