รวมไว้ที่นี่!! 17 ฐานข้อมูลงานวิจัย ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลา

3866

รวมไว้ที่นี่!! 17 ฐานข้อมูลงานวิจัย ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลา

Advertisement

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำลิงก์ฐานข้อมูลงานวิจัย มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

รวบรวม 17 ฐานข้อมูลงานวิจัย ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลา

1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)
>> https://digital.library.tu.ac.th

2. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
>> https://cuir.car.chula.ac.th

3. ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร.
>> http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

4. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
>> http://kb.psu.ac.th/psukb

5. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository
>> http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace

6. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
>> http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html

7. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)
>> https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488

8. ฐานข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
>> https://library.nida.ac.th/…/libsearch/databases-online

9. Thai Digital Collection (TDC) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
>> https://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php
*** ใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยต้องสมัครสมาชิกก่อน

Advertisement

10. Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
>> http://www.researchgateway.in.th
***ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก

11. ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO)
>> https://www.tci-thaijo.org

12. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)
>> http://dric.nrct.go.th/Index
***ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก

13. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
>> https://elibrary.trf.or.th/default2019.asp

14. ฐานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
>> https://www.krisdika.go.th/th/researches-law-essay

15. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน I กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
>> http://research.mol.go.th/2013/

16. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า
>> http://www.kpi.ac.th

17. ProQuest Dissertations & Theses
>> http://search.proquest.com

หากต้องการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยต้องใช้ผ่าน OpenAthens

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
#ฐานข้อมูลงานวิจัย
——————————————
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @pridilibrary

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/