รวมไว้ที่นี่ 17 บทเรียนออนไลน์ (Lesson Online) ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

5111
17 บทเรียนออนไลน์ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1จบหลักสูตรรับวุฒิบัตรทันที
17 บทเรียนออนไลน์ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1จบหลักสูตรรับวุฒิบัตรทันที

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ ที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ป็นผู้จัดทำระบบขึ้นมา เกี่ยวกับ การทำงานของคุณครูที่โรงเรียน มีทั้งหมด 17 หลักสูตรด้วยกันค่ะ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

วัตถุประสงค์

ระบบ E-learning CPM1 เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับพัฒนาตนเองในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีบทเรียนออนไลน์ในด้านการศึกษา ของสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่มีหลากหลายหลักสูตรให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้ผ่านบทเรียนระบบออนไลน์เพื่อนำองค์ความรู้มาดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ง่าย สะดวกสบายขึ้น กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองในช่วงเวลาปิดภาคเรียน

ตัวอย่างเกียรติบัตร 17 บทเรียนออนไลน์ (Lesson Online) ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ตัวอย่างเกียรติบัตร 18 บทเรียนออนไลน์ (Lesson Online) ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
ตัวอย่างเกียรติบัตร 17 บทเรียนออนไลน์ (Lesson Online) ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

คลิกเลือกบทเรียนออนไลน์ที่สนใจ คลิกที่นี่

หลักสูตรที่ 9 DIGITAL LITERACYคลิกที่นี่
เข้าสู่หน้าเว็บหลักบทเรียนออนไลน์ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คลิกที่นี่