รวม ข่าวเรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย เดือน มีนาคม เช็กเลย!!

2995

รวม ข่าวเรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย เดือน มีนาคม เช็กเลย!!

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  ไม่พลาดที่จะนำข่าวการเรียกบรรจุ  ครูผู้ช่วย  ของ กศจ.จังหวัดต่างๆ มาฝากทุกท่าน
ที่กำลังตั้งตารอการเรียกบรรจุอยู่ครับ  รวมไปถึงท่านที่กำลังมองหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  สมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย  ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้  โดย แอดมิน จะได้นำข้อมูลมาฝากเป็นระยะๆต่อไปครับ   มาเช็กกันเลย…

 

จังหวัด รายละเอียดพอสังเขป ว/ด/ป  รายงานตัว  ไฟล์แนบ คลิกที่นี่..
ศธจ.กระบี่ ขอใช้บัญชี กศจ.นครศรีธรรมราช
เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  เอกการเงินและบัญชี   รวม 2 อัตรา
วันที่ 1  เมษายน  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.เชียงใหม่ ขอใช้บัญชี กศจ.กรุงเทพฯ
เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย
จำนวน 3 วิชาเอก  รวม 6  อัตรา
วันที่ 1  เมษายน  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.กระบี่ ขอใช้บัญชี กศจ.ปทุมธานี
เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย  ปฐมวัย  อังกฤษ  รวม 29 อัตรา
วันที่ 23 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.อุบลราชธานี ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น(สุรินทร์,ศรีสะเกษ)
เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รวม 37 อัตรา
วันที่ 23 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์  เรียกบรรจุ
ครูผู้ช่วย  จำนวน 3 วิชาเอก
รวม  10 อัตรา
วันที่ 23 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.พะเยา ขอใช้บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  จำนวน 1 อัตรา วันที่ 23  มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.สุพรรณบุรี  กศจ.สุพรรณบุรี
เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 14
เอกปฐมวัย และนาฏศิลป์
รวม 10 อัตรา
วันที่ 23  มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.พัทลุง ขอใช้บัญชี กศจ.นครศรีธรรมราช เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  เอกฟิสิกส์  คอมพิวเตอร์ และเอกเคมี
รวม  4 อัตรา
วันที่ 18  มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.เพชรบุรี ขอใช้บัญชี กศจ.นครศรีธรรมราช เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  เอกดนตรีสากลและเอกเคมี  รวม  2 อัตรา วันที่ 16 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.แพร่ ขอใช้บัญชี กศจ.เชียงราย
เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  เอกพลศึกษา
รวม 4 อัตรา
วันที่ 16 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.นนทบุรี กศจ.นนทบุรี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  รวม  6  อัตรา วันที่ 16 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.นครศรีธรรมราช ขอใช้บัญชี กศจ.ชุมพร เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  เอกภาษาเกาหลี  1 อัตรา วันที่ 12 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.กระบี่ ขอใช้บัญชี กศจ.ชุมพร และกศจ.พังงา  เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  เอกภาษาเกาหลี  และบรรณารักษ์ รวม 2 อัตรา วันที่ 23 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.ศรีสะเกษ ขอใช้บัญชี กศจ.อุบลราชธานี
เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  เอกพลศึกษา  รวม 1 อัตรา
วันที่ 16 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.นครนายก ขอใช้บัญชี กศจ.นครราชสีมา
เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  จำนวน  8 วิชาเอก  รวม 37 อัตรา
วันที่ 13 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.กาฬสินธุ์ ขอใช้บัญชี กศจ.อุดรธานี
เรียกบรรจุ เอก เคมี
รวม 1 อัตรา
วันที่ 12  มีนาคม 2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.หนองคาย ขอใช้บัญชี กศจ.มหาสารคาม
เรียกบรรจุ เอก ปฐมวัย
รวม 12 อัตรา
วันที่ 12  มีนาคม 2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.นครราชสีมา ขอใช้บัญชี กศจ.บุรีรัมย์
เรียกบรรจุ เอก ภาษาเกาหลี
รวม 1 อัตรา
วันที่ 11 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.บุรีรัมย์ กศจ.บุรีรัมย์  เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย
รวม  4  อัตรา
วันที่ 10 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.สระแก้ว ขอใช้บัญชี กศจ.ชลบุรี
เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  เอกการเงินและบัญชี  รวม 1 อัตรา
วันที่ 9 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.ตราด กศจ.ตราด
เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย  และภาษาไทย  รวม 26 อัตรา
วันที่ 9 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.แม่ฮ่องสอน ขอใช้บัญชี กศจ.เชียงราย
เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  เอกคณิตศาสตร์  รวม 2 อัตรา
วันที่ 9 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.กาฬสินธุ์ ขอใช้บัญชี กศจ.นครราชสีมา
เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  เอกจิตวิทยา และแนะแนว  รวม 2 อัตรา
วันที่ 9 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..
ศธจ.ตรัง ขอใช้บัญชี กศจ.สตูล
เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  เอก ภาษาอังกฤษ และศิลปะ  รวม 3 อัตรา
วันที่ 5 มีนาคม  2563 คลิกที่นี่..

 

….. ข้อมูล ณ  15  มีนาคม  2563 ……