รวม แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากสพม.เขต 37 (แพร่-น่าน)

6559
รวม แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากสพม.เขต 37 (แพร่-น่าน)
รวม แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากสพม.เขต 37 (แพร่-น่าน)

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ เรื่อง รวม แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากสพม.เขต 37 (แพร่-น่าน)  มาฝากคุณครูค่ะ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80ขึ้นไป ทั้งสองหลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ก่อนทำแบบทดสอบนะคะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣📣จากสพม.เขต 37 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ #พัฒนาตนเอง #วันนี้มีแบบทดสอบออนไลน์ มาเพิ่มเติมและวัดความรู้กันค่ะ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ทำแบบทดสอบอบรมออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรหลังการทดสอบความรู้กันค่ะ

1.แบบทดสอบความรู้ เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เข้าลิงค์เพื่อทำแบบทดสอบค่ะ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8YXxSEwycJTsQlmQ1g6yEcURxNSR9KDuDvnwf1FiAgmiT2A/viewform

2.2.แบบทดสอบความรู้เรื่อง Digital literacy
2.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZo34TJDLuAAyFVDATbOkAp4ad_Wu4H2AxG6uTxj-po8Odrg/viewform

3.แบบทดสอบความรู้เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWk_HuWI93fC2qL_i4uZM2BsyHt0rV9y9CEewEZz1oJ29ZtQ/viewform

4.แบบทดสอบความรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษา
4.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhhufH4NykY0rbkliaC2Hx2nO1kxxJFDfwpg1iLOcP6ldb0Q/viewform

5.แบบทดสอบความรู้ต้านภัยไวรัส COVID-19
5.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd_uxW0kejOgAdaawh_8YFGiEQASi

6.แบบทดสอบความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjhun-D0CM2q8t-C6NQNsvvuy66A8cf-Y3EUrJF4xGQfGh0Q/viewform

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ เรื่อง รวม แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากสพม.เขต 37 (แพร่-น่าน)จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กว่า 157 หลักสูตร ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563

แบบทดสอบออนไลน์ การประกันคุณภาพการศึกษา จาก รร.บ้านโคลด สพป.บร.2

อบรมออนไลน ์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กลยุทธ์การสอน ยุค New Normal บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ เรื่อง รำวงมาตรฐาน โดย โรงเรียนบามชุกรัตนโภคาราม จ.สุพรรณบุรี