รวม 10 หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

4728
รวม 10 หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รวม 10 หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

รวม 10 หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์                                          จาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รวม 10 หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

เกียรติบัตรส่งเข้าอีเมล์นะคะ แต่ละหลักสูตรเกณฑ์ผ่านแตกต่างกันค่ะ

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบวัดความรู้ ดังนี้
~~~~~~~~~>
🌟แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น “โรงเรียนวิถีพุทธ”
https://forms.gle/Jw5WNHtvChmw74Xb6
(โดย ศน.สมลักษณ์ รู้แผน)

🌟แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น “หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560”
https://forms.gle/icAZuCKNi7KRF7yH8
(โดย ศน.นิดาพร ชารี)

🌟แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม”
https://forms.gle/qznUkNwGMwiFGtGDA
(โดย ศน.ขนิษฐา ศรีศักดา)

🌟แบบทดสอบวัดความรู้ “Basic English Grammer”
https://forms.gle/6rAqtryBxsxgs45G7
(โดย ศน.พันทิพย์ ผาก่ำ)

✨แบบทดสอบวัดความรู้ “การจัดการเรียนการสอน DLTV”
https://forms.gle/ZHys7Gw5LXkiKuft6
(โดย ศน.พิชิต ขำดี)

✨แบบทดสอบวัดความรู้ “การวัดและประเมินผล”
https://forms.gle/A57FCASc4Gq1dANn7
(โดย ศน.เบญญาภา หลวงราช)

✨แบบทดสอบวัดความรู้ “ทฤษฎี แนวคิดด้านเจตคติ และหลักการของผู้นำ”
https://forms.gle/WTi7etsN2NZESwNX8
(โดย ศน.นิรา ขุนทองชมาตย์)

🌟แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น”จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา”
https://forms.gle/aC8E8RZq9jYAkMVNA
(โดย ศน.วัชรกร ศิริโชคมณี)

🌟แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น “การประกันคุณภาพการศึกษา”
https://forms.gle/Sn5iC5ri52dsWWAf9
(โดย ศน.นชรพร ประมวลสุข)

🌟แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
https://forms.gle/nZFveR42ChTTyuib9
(โดย ศน.ปรีชยา ยาวุธ)

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ: รวมแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา