รวม 12 หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

4325
รวม 12 หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวม 12 หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

รวม 12 หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง  รวม 12 หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด มาฝากคุณครูค่ะ

เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมศึกษาและทำแบบทดสอบ หากผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรจากทางศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

1. ความรู้เกี่ยวกับ “เมฆ”
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/lzew/qyjf/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/4J83YDAuHguN163N7

2. ความรู้เกี่ยวกับ “โครงงานวิทยาศาสตร์”
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/vvyk/fzse/#p=20
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/WzNkecQkaEPKCWqN7

3. ความรู้เกี่ยวกับ “การเกิดรอยคดโค้ง”
เรียนรู้เนื้อหาไดที่:https://pubhtml5.com/ncpu/xlyw
คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ :https://forms.gle/y7XLf7LCqXZ8KLmc6

4.ความรู้เกี่ยวกับ “กล้องจุลทรรศน์เบื้องต้น”
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่
https://online.pubhtml5.com/zjuu/aidr/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ
https://forms.gle/PPcv7DS4beRzR45z6

5.ความรู้เกี่ยวกับ “ วัฏจักรของแมลง”
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่
https://online.pubhtml5.com/qwis/vozz/#p=1
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ
https://forms.gle/Wu5Sryvd1rR1Tu2W7

6.ความรู้เกี่ยวกับ “ระบบหมุนเวียนเลือด”
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/dnbs/hgdk/
คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/exuLJx56uXWx5DGH6

7.ความรู้เกี่ยวกับ “แผ่นดินไหวและภูเขาไฟ”
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/qwis/cyky/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/zSQTFJ6iBZooqjwj8

8.ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “สารอันตรายในเครื่องสำอาง”
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://pubhtml5.com/emiz/pkjf/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ: https://forms.gle/kPnVxU6M4WoMeU729

9.ชื่อบทเรียน “การเรียนรู้รูปแบบ สะเต็มศึกษา (STEM Education)”
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/depv/ecem/
คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/ZYsX7NwFAqbWE5Ca6

10.ชื่อบทเรียน “สารพันธุกรรม”
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/ljwq/ykcy/#p=1
คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/Cnj4VTPKPvrK9qvL7

11.ชื่อบทเรียน “เสียงในชีวิตประจำวัน”
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/wdra/uezc/
คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/dwCjyTmG1dKE2nG97

12.ชื่อบทเรียน”วิทยาศาสตร์สุขภาพรอบรู้สมุนไพร(ขิง)”
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/qwis/aavw/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflU_KqQlh3S-lvZBHsh6qAvi0c7R4VHm_2ABRN9d3xI7nnAg/viewform

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา ร้อยเอ็ด จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ
ระบบมีปัญหาติดต่อ เฟซบุ๊ก คุณ https://www.facebook.com/jutamat.udomyat.7