รวม 17 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

3062
รวม 17 หลักสูตร แบบทอสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
รวม 17 หลักสูตร แบบทอสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

รวม 17 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

การอบรมด้วยระบบออนไลน์
1. ทำแบบทดสอบก่อนอบรม*ท่านต้องทำข้อสอบก่อน
2. ศึกษาเนื้อหาตามเนื้อเรื่องให้เข้าใจ
3. ทำแบบทดสอบหลังอบรม เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ
4. ทำข้อทดสอบผ่าน 75 % ได้วุฒิบัตรการอบรมด้วยระบบออนไลน์
5. ตรวจสอบคะแนน และดาวโหลดวุฒิบัตรได้ทันทีที่ผ่าน
….โปรดอ่านการดาวโหลดให้เข้าใจก่อนอบรม….
******ขอบคุณในการเรียนรู้ทรงคุณค่า
  **** ขอให้เรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ*****

จุดประสงค์ของการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์

1. เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้วยระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจได้ทดสอบความรู้จาการได้อ่านความรู้
3. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านการจดจำ หลังจากศึกษาเนื้อหา
4. เพื่ออบรมเชิงปฎิบัติการแบบออนไลน์ ศึกษาแล้วส่งชิ้นงานถึงจะได้รับวุฒิบัตร(สำหรับหลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ)
4. เพื่อประเมินนตนเองหลังจากศึกษาความรู้
5. เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. เพื่อเพิ่มพูลทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital literacy)
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณผู้จัดทำ แบบทดสอบออนไลน์จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นอย่างสูงค่ะ
ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร