รวม 2 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ ทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร จาก ศธจ.ยโสธร 

3738
รวม 2 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ ทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร จาก ศธจ.ยโสธร 
รวม 2 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ ทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร จาก ศธจ.ยโสธร

รวม 2 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ ทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร จาก ศธจ.ยโสธร 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยครับ  เป็นการรวมลิงก์ 2 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์  ซึ่งเมื่อท่านทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% จะมีเกียรติบัตร จาก ศธจ.ยโสธร  มอบให้  ดังนี้ครับ

หลักสูตรที่ 1  การวัดความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

คำชี้แจง
แบบทดสอบออนไลน์ กรุณากรอก e-mail และข้อมูลส่วนตัว ให้ถูกต้องเพื่่อออกเกียรติบัตรออนไลน์ เกี่ยวกับการวัดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม ผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผู้จัดทำ : ศน กรรณิการ์ บุญเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
หลักสูตรที่ 2

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติด้านการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
คำชี้แจง
แบบทดสอบออนไลน์ กรุณากรอก e-mail และข้อมูลส่วนตัว ให้ถูกต้องเพื่่อออกเกียรติบัตรออนไลน์ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติด้านการศึกษา ผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผู้จัดทำ : ศน กรรณิการ์ บุญเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร