รวม 4 หลักสูตรแบบทดสอบออนไลน์ จากโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ ระบบเปิด 08.00 น.

3379
รวม 4 หลักสูตรแบบทดสอบออนไลน์ จากโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์
รวม 4 หลักสูตรแบบทดสอบออนไลน์ จากโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์

สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านเหมือนเช่นเคยค่ะ  โดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ รวม 4 หลักสูตรแบบทดสอบออนไลน์ จากโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์  จ.กาฬสินธุ์

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ตรวจดูรายชื่อและอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะ

คำแนะนำ                                                                                                                       1. ชื่อหลักสูตร Basic Daily English Conversation                                                                  2. จากสถาบัน/รร นาเชือกวิทยาสรรพ์                                                                                      3. เกณฑ์ผ่าน 80 %                                                                                                         4. มีจำนวน20ข้อ ต้องผ่าน16.ข้อ                                                                                         5. จัดส่งเกียรติบัตรด้วยวิธี ส่งผ่าน E-mail                                                                               6. เปิดระบบให้ทำเวลา 8.00-00.00น.                                                                                    7. จำนวนผู้เข้าทำแบบทดสอบ100คน/วัน                                                                                 8. ติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที E-mail

ตัวอย่างเกียรติบัตรจากรร.นาเชือกวิทยาสรรพ์

ตัวอย่างเกียรติบัตรจากรร.นาเชือกวิทยาสรรพ์
ตัวอย่างเกียรติบัตรจากรร.นาเชือกวิทยาสรรพ์

แบบทดสอบวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 >>  คลิกที่นี่

Basic Daily English Conversation >>  คลิกที่นี่

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning:PBL) >> คลิกที่นี่

แบบทดสอบบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย >> คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ(เฟซบุ๊ก) >  Oba Romeo Prachaya ที่แนะนำหลักสูตรเข้ามานะคะ  คุณครูท่านใดทำแบบทดสอบแล้วระบบติดขัดเรื่องใดสามารถสอบถามได้เลยค่ะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ :แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก