รวม 5 แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

3689
รวม 5 แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวม 5 แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

รวม 5 แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

+แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ :
https://online.pubhtml5.com/qwis/ozkd/#p=1
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : ปิดให้ทำแบบทดสอบแล้ว
https://forms.gle/GYPwUmbrPXRc5ycz6

รวม 5 แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวม 5 แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

+แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “ระบบขับถ่ายปัสสาวะ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ :
https://online.pubhtml5.com/qwis/fikt/#p=1
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : ปิดให้ทำแบบทดสอบแล้ว
https://forms.gle/D5oeFtUQpH9r5Rk49

รวม 5 แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวม 5 แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

+แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “ระบบหายใจ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ :
https://online.pubhtml5.com/qwis/csvd/#p=1
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : ปิดให้ทำแบบทดสอบแล้ว
https://forms.gle/2s6GMYBDK1KJccoK8

รวม 5 แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวม 5 แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

+แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “การดำรงชีวิตของพืช” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ :
https://online.pubhtml5.com/ljwq/swwj/#p=12
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : ปิดให้ทำแบบทดสอบแล้ว
https://forms.gle/1ta4DsYfq5MMUb9g6

รวม 5 แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวม 5 แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

+ แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ : “หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ”
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่
https://pubhtml5.com/ivay/wrih
คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ ปิดให้ทำแบบทดสอบแล้ว
https://forms.gle/W7J8jGUsWPTBKNfB9

รวม 5 แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวม 5 แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/