รวม 6 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สพป.มหาสารคาม เขต 1

3502
รวม 6 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สพป.มหาสารคาม เขต 1
รวม 6 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สพป.มหาสารคาม เขต 1

รวม 6 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สพป.มหาสารคาม เขต 1

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร รวม 6 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สพป.มหาสารคาม เขต 1 จากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น มาฝากคุณครูค่ะ

Linkพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรใส่แฟ้มสะสมงานตาม ว.21/2560 (รับเกียรติบัตรทันที 200คนต่อวัน) กรุณากรอก e-mail ให้ถูกต้อง…

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าร่วมการทำแบบทดสอบเป็นจำนวนมากแต่ด้วยข้อจำกัดของทาง Google ส่งผลให้การจัดส่งเกียรติบัติเกิดความล่าช้าโดยจำกัดวันละ 100 เมลล์สำหรับบัญชีปกติ / หลักสูตร

1.แบบทดสอบออนไลน์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่เกิดนวัตกรรม ทำ PLC บูรณาการ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0
https://forms.gle/EzVzaADFBc4NirDj9

 

2.แบบทดสอบออนไลน์ “Active Learning แนว STEM” ลงสู่วิจัย พัฒนาครูไทยยุค Thailand 4.0
https://forms.gle/UBHMnVjKLkyktTmQ8

 

3.แบบทดสอบออนไลน์ครูสร้างศิษย์ สู่นักประดิษฐ์ เกิดนวัตกรรม ยุค Thailand 4.0“Active Learning แนว STEM”
https://forms.gle/fwyWQne3LSinkj9SA

 

4.แบบทดสอบออนไลน์ความรู้พื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2561 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สพป.มหาสารคาม เขต 1
https://forms.gle/4Ky864WX9caorxkg7

 

5.แบบทดสอบ เรื่อง ชวนคิด พาทำ สร้างนวัตกรรม นำสู่การวิจัยโดยกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ยุค Thailand 4.0
https://forms.gle/wMfc8XLeW1sqa9QD6

 

6.การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
https://docs.google.com/forms/d/1L5W1ig52eHNOz0zDKgJ37EW3fISC49-YSkfCZ35fGf0/edit?ts=5eb77d33

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่องรวม 6 หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สพป.มหาสารคาม เขต 1 จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ

พบปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อได้ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กว่า 157 หลักสูตร ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/