รวม 6 แบบทดสอบออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

1832
รวม 6 แบบทดสอบออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวม 6 แบบทดสอบออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

รวม 6 แบบทดสอบออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ขออนุญาตแบ่งปันแบบทดสอบประจำเดือนกรกฎาคมค่ะ

แบบทดสอบออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับ “เงินทอง…ต้องวางแผน”
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/yplg/itea/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/TGypwf7x6V2PUazH6

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง”วิกฤติการณ์โควิด 19 และผลกระทบ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/wbaf/vrll/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/CWBN7LT3RUT7mvtx9

โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที
และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “ระบบ GFMIS” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ :
https://online.pubhtml5.com/yplg/qybp/

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ :
https://forms.gle/5X4akYdwjx9WCHB88

แบบทดสอบออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับ “คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไซเบอร์”
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/wbaf/ytru/

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/PmnwtajZkgFiBjw2A

โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที
และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ขออนุญาตแบ่งปันแบบทดสอบค่ะ
แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “Basic Econ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ :
https://online.pubhtml5.com/yplg/qxay/

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ :
https://forms.gle/hrtDbbngsVkVjLLc6

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ-Digital Quotient)” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ :
https://online.pubhtml5.com/ozoz/dsli/

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ :
https://forms.gle/qricbMocKvNJhc2C9

โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที
และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลล์ที่ท่านลงทะเบียน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ แบบทดสอบออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด