รวม 7หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

4669
รวม 7หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
รวม 7หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

รวม 7หลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมศึกษาและทำแบบทดสอบ หากผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรจากทางศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
1. ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ฤดูกาล
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/depv/wmbr/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/urGX9YSCoLTtL94K6

เพิ่มเพื่อน

2. ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ดวงจันทร์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/mcyn/ttax/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/HkzPEE1P1kjZMmFr8

3.ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การวัดมุมดาว
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://pubhtml5.com/kjwl/rfcn/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/2abDBL7wMThVmVnB7

4.ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ดาวเทียม
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/wfsz/vtsg/?fbclid=IwAR1kXf2V0JLQOZeJC-KRhQuubo7z3_kZd8BTiO0_wfrer33YDKhyOGuCwAo
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ :https://forms.gle/LehE33SWBgnNVeBr8

5.ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ เรื่องอุปราคา
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://online.pubhtml5.com/astp/wptt/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/r1NPMwg6MkdpLZNy8

6.ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/xunq/mkoc/
คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/K62gfUkCeL7E6X6E9

7.ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การออกแบบระบบโซล่าร์เซลล์ในระดับครัวเรือนเรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://pubhtml5.com/wnjg/zvna?fbclid=IwAR1XUaigHra9m8TvivA_tQvgns-LMMd3Q2BznHcVmj6og56z_P5ozHfOmQs
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf445rHYN3pAq0IVKbTDhI-k3wa1lhD3WBeweRXGaBAGPMEMg/viewform

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจากเฟสบุ๊ก ท้องฟ้าจำลอง ร้อยเอ็ด