รวมหลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทราเขต1

5516

รวมหลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทราเขต1

โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบความรู้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

✅ 1. เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู
https://forms.gle/Vni4Ryzry3Aq4PWE7
https://forms.gle/LWnXpiNqTTpp85318
ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

✅ 2. เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
https://forms.gle/dHn2ZkYhUiveLu2VA
https://forms.gle/NWvZyEg47NgAd9m76
ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

✅ 3. เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
https://forms.gle/fXreRqx3qKaEAZLy9
https://forms.gle/chYi6taVBJVDxzvQ8
ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

✅ 4. เรื่อง การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
https://forms.gle/iHLhbFJjQXj3Sthj6
https://forms.gle/E2bUuDq3YEtjFXaZ6
ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

✅ 5. เรื่อง การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
https://forms.gle/ytGyCGaph7r3rAGE7
https://forms.gle/ZhcoyVGWqMMayhG9A
ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

✅ 6. เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
https://forms.gle/FycpDVHBohKxgtk57
https://forms.gle/HwHAZjBBGdqmf7VT8
ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

✅ 7. เรื่อง การรู้ดิจิทัล
https://forms.gle/3xXucFFQUuTFYfDk6
https://forms.gle/ChCoy1paSvqTJM6m8
ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

✅ 8. เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
https://forms.gle/qy5g1PdgCPH1xscc8
https://forms.gle/wgvYAqQvZdqGJfeF8
ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

✅ 9. เรื่อง ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
https://forms.gle/CxHSk1re6aZKuxjE6
https://forms.gle/hH2AecDwHABUJDqX7
ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน
ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน

School page 👇👇
https://www.facebook.com/Watprachabumrungkit/.