วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษารหัสสาขาวิชา วิชาเอก ที่ใช้กรอกในระบบ DPA ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA

รหัสสาขาวิชา วิชาเอก ที่ใช้กรอกในระบบ DPA ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA

Advertisement

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA ใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ DPA

ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA คลิกที่นี่

รหัสสาขาวิชา วิชาเอก ที่ใช้กรอกในระบบ DPA ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA 

รหัสสาขาวิชา วิชาเอก ที่ใช้กรอกในระบบ DPA ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา ในฐานข้อมูลระบบ DPA 

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน และส่วนราชการ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางในการใช้งานระบบร่วมกันในทุกสัปดาห์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ DPA และดำเนินการช่วยเหลือเพื่อนครูในพื้นที่ได้มากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามได้ที่คลิปรับชมย้อนหลัง การประชุมติดตามผลการใช้งานระบบ DPA (3 ตุลาคม 2565) >> https://www.youtube.com/watch?v=wRWpk7Snwnw

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ DPA : https://dpa-helpdesk.otepc.go.th/helpdesk/

Advertisement

Playlist Tutorial การใช้งานระบบ DPA : https://www.youtube.com/playlist?list=PLKGiLCPUU8mn-ZFXA2A6U6duGnm99DUQ8

ชี้แจงการนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA การส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลัง

การส่งข้อมูลในระบบ DPA แนวปฏิบัติเบื้องต้นหลังจากเปิดใช้งานระบบ DPA 1 ตุลาคม 2565 ระบบเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ

แบบรายชื่อยื่นคำขอ dpa ไม่สำเร็จ คลิกที่นี่

เนื่องจากมีการยื่นคำขอผ่านระบบเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ยื่นคำขอ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอความร่วมมือสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
1. ให้ระบุรายละเอียดของคำขอที่ยื่นผ่านระบบแล้วแต่ไม่สำเร็จในตาราง ดังแนบ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจส่งไปยังเมลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือส่งโดยวิธีอื่น ในวันที่ไม่สามารถทำรายการได้ หรือวันอื่นในภายหลัง
2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ นำส่งข้อมูลตารางรายละเอียดดังกล่าว มายังอีเมลของสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้
ภาคเหนือ ส่งที่ [email protected]
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งที่ [email protected]
ภาคกลาง ส่งที่ [email protected]
ภาคใต้ ส่งที่ [email protected]
3. เมื่อสถานศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ สามารถนำส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ได้แล้ว ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำรายการได้สำเร็จตามที่ระบุในตาราง ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้ที่ยื่นคำขอแต่ไม่สำเร็จเสียสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งย้อนหลังแต่อย่างใด

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เอกสารแนบในระบบ DPA การยื่นคําขอในระบบ DPA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน(กรณีนําผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments