รหัสโรงเรียน 10 หลัก รหัส 10 หลักของสถานศึกษา หรือโรงเรียน สำหรับสมัครระบบ dpa ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล และเมล์ outlook.com เพื่อใช้งานระบบ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล dpa

2662

รหัสโรงเรียน 10 หลัก รหัส 10 หลักของสถานศึกษา หรือโรงเรียน สำหรับสมัครระบบ dpa ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล และเมล์ outlook.com เพื่อใช้งานระบบ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล dpa

รหัสโรงเรียน 10 หลัก รหัส 10 หลักของสถานศึกษา สำหรับสมัครระบบ dpa ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล และเมล์ outlook.com เพื่อใช้งานระบบ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล dpa
ระบบDPA คืออะไร
 ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA หมายความว่า ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก รหัส 10 หลักของสถานศึกษา หรือโรงเรียน สำหรับสมัครระบบ dpa ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล และเมล์ outlook.com เพื่อใช้งานระบบ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล dpa
รหัสโรงเรียน 10 หลัก รหัส10หลักของสถานศึกษา หรือโรงเรียน สำหรับสมัครระบบ dpa ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล และเมล์ outlook.com เพื่อใช้งานระบบ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล dpa

โดยเมื่อเร็วๆนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสโรงเรียน10 หลัก รหัส 10 หลักของสถานศึกษา หรือโรงเรียน สำหรับสมัครระบบ dpa ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล และเมล์ outlook.com เพื่อใช้งานระบบ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล dpa เพื่อใช้ในการสมัครระบบ dpa ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล และเมล์ outlook.com เพื่อใช้งานระบบ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล dpa โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รหัส 10 หลักของสถานศึกษาได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

รูปแบบอีเมล์ dpa ในการสมัครใช้งานระบบ dpa ต้องตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน10หลัก@outlook.com

>>ลิงก์ดาวน์โหลดรหัส 10 หลักของสถานศึกษาหรือโรงเรียน<<

เนื่องจากระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Digital Performance Appraisal หรือ ระบบประเมินวิทยฐานะ ว PA เป็นระบบใหม่ จึงมีเรื่องราวที่อยากแนะนำสำหรับ ระบบDPA ดังนี้

– ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal ลิงก์เข้าระบบ ใช้งานระบบ DPA ตามหลักเกณฑ์ ว pa หรือ ว9/2564

– รูปแบบอีเมล์ dpa ในการสมัครใช้งานระบบ dpa ต้องตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน@outlook.com

– ระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล พร้อมให้ครูใช้งาน 1 ตุลาคม 2565 และทดลองใช้งาน กลางเดือน กันยายน 2565 ลิงก์เข้าใช้งาน ระบบ DPA อัพเดตที่นี่!

– คู่มือการใช้งานระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.