ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค เปิดให้สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุน นร.01 แล้ว

2948
เปิดระบบคัดกรองทุนเสมอภาค 2564
เปิดระบบคัดกรองทุนเสมอภาค 2564

ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค เปิดให้สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุน (นร.01)แล้ว

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทางเพจ การคัดกรองนักเรียนยากจน ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ดังต่อไปนี้ ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค เปิดให้สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุน (นร.01) ของนักเรียนกลุ่มใหม่ โดยดำเนินการจัดทำและตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

1) ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ของนักเรียน
2) ตรวจสอบข้อมูลสถานะครัวเรือน จำนวนสมาชิกครัวเรือน รายได้ครัวเรือน ให้มีความสอดคล้องกัน ถูกต้อง ครบถ้วน
3) ตรวจสอบและยืนยันลายเซ็นการรับรองข้อมูล ของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ครบถ้วน
4)บันทึกภาพถ่ายบ้านนักเรียน จำนวน 2 รูป ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-079-5475 กด 1 หรือ [email protected]

เปิดบันทึก นร.01 ปีการศึกษา 2564  วันนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564

นักเรียนคนไหนบ้างที่ต้องคัดกรอง
นักเรียนที่ไมาเคยสมัครขอรับทุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึง ม.ต้น
นักเรียนทุนเสมอภาคที่ย้ายสถานศึกษา
นักเรียนที่ได้รับทุนครบ 3 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2561
นักเรียนที่เคยสมัครแล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน

เลือกวิธีคัดกรองอย่างไรให้เหมาะกับสถานการณ์ Covid-19
พื้นที่เสี่ยง ป้องกันตัวเอง หาวิธีแทนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ หรือวิธีอื่นๆ
พื้นที่ปลอดภัย เน้นหลักการเว้นระยะห่าง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแบบสบายใจ

ทุนเสมอภาค 2564
ทุนเสมอภาค 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล และภาพ ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค เปิดให้สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุน นร.01 แล้ว การคัดกรองนักเรียนยากจน